Edrych ymlaen at 2020 gyda chriw Mwy o Sgorio

06/01/2020

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Gyda 2020 yn argoeli i fod yn flwyddyn fawr arall i fyd pêl-droed Cymru, bydd y gyfres Mwy o Sgorio yn dychwelyd i’r sgrin yn dechrau nos Fercher yma.

Yn ystod y gyfres, bydd Dylan Ebenezer a’i ddau gyfaill, cyn-chwaraewyr Cymru, Owain Tudur Jones a Malcolm Allen, yn sgwrsio gyda chymeriadau, selebs, chwaraewyr a rheolwyr sydd ag un peth mewn cyffredin – eu cariad tuag at y bêl gron.
Ym mhennod gyntaf y gyfres, bydd Ifan Pritchard o'r band Gwilym, yn ymuno â Dylan a Malcolm ar y soffa, ac mi fyddwn ni’n cael ein tywys ar daith unigryw drwy hanes crys coch Cymru gan neb llai na Ian Gwyn Hughes, Pennaeth Cyfathrebu Cymdeithas Bêl Droed Cymru.

 

Wedi gweithio fel newyddiadurwr a sylwebydd cyn ymuno â’r gymdeithas, mae Ian, sy’n wreiddiol o Fae Colwyn, wedi gohebu ar dimau Cymru ers pedwar degawd. Bydd Dylan yn cael cwmni Ian yn arddangosfa crysau Cymru yn Amgueddfa Sain Ffagan, lle mae’n adrodd hanesion difyr a lliwgar o’i yrfa.

 

Atgofion

 

Dywedodd Ian: "Ti’n edrych yn ôl dros hanes y tîm a byddai unrhyw gefnogwr o dîm pêl-droed Cymru yn dweud, ‘da ni heb fod y mwyaf llwyddiannus ond bois bach, ‘da ni ‘di cael siwrne. Mae ‘na lot, lot o atgofion ac mae’r rhan fwyaf ohonyn nhw’n atgofion ffantastig.
"Roeddwn i’n gweithio fel sylwebydd yn y 1990au pan oedd Bobby Gould yn rheolwr ar y tîm. Roedd Bobby yn dda iawn gyda’r cyfryngau, ond yn anffodus, doedd be’ oeddet ti eisiau fwyaf - llwyddiant ar y cae - ddim yn dod.
"Es i mewn i’w ystafell un tro, ar ôl iddo fod yna am gyfnod, ag mi oedd ganddo lyfr ar y bwrdd - ‘Teach Yourself Welsh’. A meddai o, ‘I’m determined to learn the language.’ A dyma fo’n mynd, ‘un, dau, tri, pedwar, pump,’ Dywedodd o fod o’n benderfynol o fynd mewn i’r stafell newid a siarad efo nhw i gyd yn Gymraeg, a nes i ddweud wrtho, ‘os ti’n gwneud hynny, dim ond John Hartson fydd yn dy ddeall di!’...falle doedden nhw’m yn deall o’n siarad Saesneg chwaith!"

 

Yn ystod y gyfres bydd sgyrsiau ecsgliwsif gyda sêr Cymru, yn ogystal â chyfweliadau gyda Darren Thomas - y Cofi Messi, ymosodwr Hibernian, Christian Doidge, ac eitem wythnosol lle fyddwn yn dod i adnabod un o dimau llawr gwlad Cymru’n well.