Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Dathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin

16/01/2020

Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r gwaith o ddod o hyd i'r rhai sy'n cyfoethogi ein bywydau drwy gerddoriaeth, y celfyddydau a llenyddiaeth bellach yn Sir Gâr wedi dechrau.

Mae enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Dathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin sy'n cydnabod rhagoriaeth ym maes y celfyddydau a diwylliant.

 

Cânt eu cynnal gan Gyngor Sir Caerfyrddin a'u cefnogi gan y Carmarthen Journal a'r Llanelli Star.
Cynhelir y digwyddiad blynyddol ym mis Ebrill a bydd yn tynnu sylw at bwysigrwydd diwylliant yn ein rhanbarth ac yn arddangos ein cyflawniadau diwylliannol ym mhob rhan o'r sir.

 

Maent yn agored i unrhyw un sy'n byw neu’n gweithio yn Sir Gaerfyrddin, neu sy’n hanu o’r sir, a wnaeth gyfraniad sylweddol i ddiwylliant Sir Gaerfyrddin yn ystod 2019. Bydd unigolion, grwpiau a sefydliadau i gyd yn cael eu hystyried ar gyfer gwobrau mewn amrywiaeth o gategorïau gyda'r nod o hoelio sylw ar bob math o ddiwylliant yn Sir Gaerfyrddin. 

 

Y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, sydd y tu ôl i'r cynllun gwobrau. “Rydym mor ffodus o fod â threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog yma yn Sir Gaerfyrddin ac mae llawer o artistiaid nodedig, mawrion llenyddol a sêr y llwyfan a'r sgrin yn parhau i'n hysbrydoli" meddai.

 

“Mae cynnal y gwobrau hyn yn gyfle i anrhydeddu'r rheiny sy'n cyfoethogi ein bywydau ac yn bywiogi Sir Gaerfyrddin."

Mae chwe chategori yn agored ar gyfer enwebiadau.

 

Dyma 'r gwahanol gategoriau:

 


Rhagoriaeth yn y Celfyddydau Perfformio

 

Cydnabod perfformiwr neu grŵp o berfformwyr neu sefydliad sydd wedi gwneud argraff arbennig yn ystod 2019. Gall hyn gynnwys theatr, dawns, iaith lafar, a chomedi (ond nid yw'n gyfyngedig i hynny).

 

Rhagoriaeth yn y Celfyddydau Gweledol a Chrefftau

 

Cydnabod unigolyn, grŵp neu sefydliad sy'n gweithio ym maes y celfyddydau gweledol, dylunio, ffotograffiaeth neu grefftau y mae eu gwaith wedi gadael argraff a fydd yn para yn ystod 2019.

 

Rhagoriaeth yn y Cyfryngau Creadigol

 

Cydnabod cyflawniadau unigolyn, grŵp neu sefydliad yn y cyfryngau creadigol yn ystod 2018. Gallai hyn gynnwys ffilm, animeiddio, dylunio graffeg, dylunio gemau, a chelf ddigidol (ond nid yw'n gyfyngedig i hynny).

 

Rhagoriaeth mewn Llenyddiaeth

Cydnabod unigolyn, grŵp neu sefydliad rhagorol sy'n gweithio ym maes ysgrifennu creadigol, llenyddiaeth, rhyddiaith neu farddoniaeth a wnaeth argraff arbennig yn ystod 2019.

 

Rhagoriaeth mewn Treftadaeth

 

Cydnabod rhagoriaeth gan unigolyn, grŵp neu sefydliad sydd wedi codi proffil neu wedi dathlu hanes a threftadaeth Sir Gaerfyrddin yn ystod 2019.

 

Rhagoriaeth mewn Cerddoriaeth

 

Cydnabod cyflawniadau unigolyn, grŵp neu sefydliad ym maes cerddoriaeth yn ystod 2019. Gall hyn gynnwys cerddorion, cantorion, arweinwyr a chyfansoddwyr (ond nid yw’n gyfyngedig i hynny).
Bydd y beirniaid yn cyflwyno dwy wobr arbennig:

 

Talent Ifanc

 

Unigolyn neu grŵp, o dan 25 oed, sy'n gweithio mewn unrhyw ddisgyblaeth, sy'n dangos gwir botensial a thalent yn gymharol ifanc.

 

Cyfraniad Eithriadol i Ddiwylliant

 

Mae'r wobr hon ar gyfer rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'r celfyddydau a diwylliant yn Sir Gaerfyrddin dros gyfnod hir.

 

Bydd panel beirniadu yn llunio rhestr fer o blith yr enwebiadau, cyn dewis y tri enillydd ym mhob categori.

 

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw Dydd Sul, 23 Chwefror am 11.59pm. Gallwch enwebu unigolyn, grŵp neu sefydliad ar-lein yma neu galwch yn eich llyfrgell leol neu un o ganolfannau Hwb y Cyngor yn Llanelli a Rhydaman i gael cymorth â'r cais ar-lein.

 

Cyflwynir y gwobrau mewn seremoni yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli, ddydd Gwener 3 Ebrill.