Lansio partneriaeth i hyrwyddo bwyd o Gymru yn Llundain a thu hwnt

20/01/2020

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi cyhoeddi partneriaeth gyda’r fenter lwyddiannus, Wythnos Cymru yn Llundain/Cymru Fyd-eang, sy'n dathlu ac yn hyrwyddo popeth sy'n dda am Gymru trwy raglen o ddigwyddiadau o amgylch Dydd Gŵyl Dewi.

Bydd hyn yn golygu y bydd y brandiau eiconig, Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI, yn bartneriaid i’r ŵyl fusnes a diwylliannol Gymreig, ac yn cael eu hyrwyddo ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol helaeth Wythnos Cymru yn Llundain ac Wythnos Cymru Fyd-eang.


Mae Wythnos Cymru yn Llundain wedi tyfu'n gyflym ers ei sefydlu yn 2017. Y llynedd, hyrwyddodd dros 100 o ddigwyddiadau mewn dros 50 o leoliadau, i dros 10,000 o fynychwyr. Roedd effaith y digwyddiad yn y cyfryngau cymdeithasol yn unig yn drawiadol, gan gynhyrchu dwy filiwn o argraffiadau. Oherwydd y llwyddiant, cynhelir y gweithgareddau dros gyfnod o bythefnos; bydd dathliadau 2020 yn rhedeg rhwng 22 Chwefror ac 8 Mawrth.

 

Mae bwyd yn rhan bwysig o'r dathliadau, gyda bwyd o Gymru yn cael ei arddangos mewn digwyddiadau yng Ngorsaf Paddington, 10 Stryd Downing, PwC a BAFTA, yn ogystal ag mewn bwytai blaenllaw yn Llundain sy'n cael eu rhedeg gan ddau gogydd enwog o Gymru, sef Bryn Williams a Tom Simmons.
“Mae Llundain wedi bod yn farchnad bwysig ers cryn amser i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru,” meddai Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu’r Farchnad yn HCC. “Ond bydd y bartneriaeth ag Wythnos Cymru yn Llundain ac Wythnos Cymru Fyd-eang yn hwb ychwanegol i’n gwaith.

 

Menter bwysig

 

Ychwanegodd: “Mae gennym fenter bwysig yn ystod misoedd cynnar 2020 i dynnu sylw at y ffaith fod Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn fwydydd cynaliadwy o ansawdd uchel, yn dod o anifeiliaid sy’n cael eu magu mewn amgylchedd naturiol berffaith. Trwy weithio gyda'n partneriaid newydd byddwn yn ymestyn cyrhaeddiad yr ymgyrch hon i ddefnyddwyr allweddol yn ne-ddwyrain Lloegr yn benodol, yn ogystal ag i bobl mewn rhannau eraill o Brydain a thu hwnt, lle mae’r gweithgareddau o amgylch Dydd Gŵyl Dewi ar gynnydd ac yn denu mwy o bobl.”

Dywedodd Dan Langford, Cadeirydd Wythnos Cymru yn Llundain: “Amcan menter Wythnos Cymru yn syml yw cefnogi unrhyw sefydliad o Gymru a allai elwa o’r bwrlwm, y cyrhaeddiad a’r ymgysylltiad rydym yn ei greu tuag adeg Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain.

 

“Mae'n gweddu’n berffaith i Hybu Cig Cymru ac rydyn ni wrth ein bodd eu bod nhw wedi ymuno â ni. Mae Wythnos Cymru yn fenter gwbl gydweithredol sy'n gwneud y defnydd gorau posibl o egni cyfunol ein partneriaid a threfnwyr y digwyddiadau er mwyn  arddangos y gorau o Gymru i'r byd y tu allan.”
Mae’r manylion llawn am raglen Wythnos Cymru yn Llundain ar gael yn www.walesweek.london.