Arddangosfa newydd yn adrodd stori Richard Burton

12/02/2020

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bydd arddangosfa newydd sbon yn adrodd hanes sut y daeth Richard Jenkins, y bachgen o Bont-rhyd-y-fen, Port Talbot, i fod yn Richard Burton y seren ryngwladol.

Bydd Bywyd Richard Burton, sy’n agor ar 4 Ebrill 2020 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, yn cynnwys dyddiaduron, papurau a gwrthrychau Richard Burton, yn cael eu harddangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf erioed. Mae’r eitemau hyn wedi’u benthyg i’r Amgueddfa gan Archifau Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe.

 

Mae ei ddyddiadur cynharaf, a ysgrifennwyd pan oedd yn fachgen ysgol 14 oed ar gychwyn yr Ail Ryfel Byd, yn rhoi cipolwg i ni ar fywyd ym Mhort Talbot y 1940au, ac yn cyflwyno’r bobl a’r llefydd fu’n gymaint o ddylanwad ar Richard.
 

 

Ymysg uchafbwyntiau eraill yr arddangosfa mae rhai o wisgoedd llwyfan Richard Burton o’r perfformiadau Shakespeare fu’n sbardun i’w yrfa, a gwisgoedd o Cleopatra, y ffilm Hollywood anferth a newidiodd ei fywyd.

 

Datgtelu'r dyn tu ôl i’r penawdau

 

Yn anterth ei yrfa, roedd Richard Burton dan y chwyddwydr drwy’r amser, a’r wasg yn llawn straeon camarweiniol amdano. Trwy gyfrwng ei ddyddiaduron a’i bapurau personol, bydd yr arddangosfa hon yn datgelu’r dyn tu ôl i’r penawdau – Richard Burton y gŵr a’r tad, y darllenydd a’r meddyliwr, a’r Cymro balch.