Cyhoeddi cyfrol Menywod Mentrus Cymru

13/03/2020

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae llyfrau hanes Cymru’n lawn dop o arwyr eithriadol — o sylfaenydd y GIG, Aneurin Bevan i’r arweinydd i’r 14eg-ganrif Owain Glyndŵr.O’r ymladdwraig ganoloesol ffyrnig, Gwenllïan, i’r awdures o’r ugeinfed ganrif, Dr Kate Roberts, mae gan fenywod Cymru ddoe gynifer o straeon i’w hadrodd… A’n bwriad ni yw eu rhannu.

 

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni fe fwrion ni’r cwch i’r dŵr, drwy ddatgan am gyhoeddi llyfr hanes ffeministaidd newydd sbon ar gyfer plant.

 

O dan y teitl ‘Menywod Mentrus Cymru’, mae’r llyfr yn adrodd straeon deuddeg o fenywod o Gymru ddoe a heddiw — gan gynnwys yn eu plith Santes Elen, sylfaenydd eglwysi yng Nghymru’r bedwaredd ganrif, Cranogwen, y bardd a’r capten llong a anwyd yn 1839, a Hayley Gomez MBE, sydd ar hyn o bryd yn Athro Astroffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

Darluniwyd y llyfr gan yr artist Cymreig ar ei phrifiant, Efa Lois, ac mae hefyd yn cynnwys portreadau o hoff gymeriadau hanesyddol benywaidd Cymru, wedi’u dychmygu fel y gallent fod yn yr 21ain Ganrif — er enghraifft, Gwenllian fel ymgyrchydd hawliau menywod a Siwan yn wleidydd o Gymru.

 

Ailddarganfod hanes

 

Mae’r cyfan hyn yn rhan o’n hymgyrch Ailddarganfod Hanes, a chynlluniwyd y dathliad hwn o’r hen a’r newydd er mwyn cynnig cipolwg ar ragoriaeth wych menywod ar hyd yr oesoedd — a thrwy hynny annog cenedlaethau’r dyfodol o fenywod ysbrydoledig Cymru i droedio’u llwybrau cyffrous eu hunain.
Mae modd rhag-archebu llyfr Menywod Mentrus Cymru am £2.95 yn unig.