Cyfres Cymry ar gynfas yn cychwyn

19/03/2020

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfres newydd yn dechrau heno ar S4C yn dangos sawl wyneb mwyaf cyfarwydd o Gymru mewn ffordd hollol wahanol.

Mae Cymry ar Gynfas yn dod a chwe eicon a chwe artist Cymraeg at ei gilydd i greuchwe phortread sy’n adlewyrchu personoliaeth y wynebau cyfarwydd a dull unigryw pob artist.Ac yn ogystal â’r portread sy’n cael ei ddatgelu ar ddiwedd y rhaglen, mae pob rhaglen yn y gyfresyn cynnig portread gonest ag agored o’r eicon a’r artist wrth iddynt sôn am eu profiadau a’uteimladau o beintio a chael eu peintio.

 

Yn y rhaglen gyntaf o’r gyfres sy’n dechrau ar nos Iau, 19 Mawrth yr hyfforddwr rygbi Robin McBryde yw’r eicon Cymraeg sy’n cael ei ddehongli gan yr artist Iwan Gwyn Parry sy’n wreiddiol o Sir Fôn ond bellach wedi ymgartrefi yn Rachub ger Bethesda.

 

Mae Iwan yn adnabyddus fel artist tirluniau ac roedd creu portread yn cynnig tipyn o her iddo. “Dwi’n beintiwr sy’n cael ysbrydoliaeth gan y tirlun, y dirwedd, y morlun a’r môr agored,” meddai Iwan.“Pan gefais i’r alwad yn gynta’ o’n i’n meddwl bod camgymeriad wedi bod. O’n i ddim yn siŵr aoeddwn i’n addas ond yn ara’ deg wnes i feddwl, ie, waw, am siwrne, am her, am sialens a dw ierioed wedi troi fy nghefn ar unrhyw sialens. Dyna’r penderfyniad gorau dwi wedi gwneud..”Tasg Iwan oedd peintio Robin McBryde yn un o hoff lefydd Robin, sef Port Einon ar benrhyn Gwŷr.“Yn amlwg mae’n fraint bod rhywun eisiau gwneud portread yn enwedig o rywun sy’n edrych felhyn,” meddai Robin. “Dydw i ddim yn un del!”

 

Ond fe ddywedodd Robin bod y profiad o gael ei beintio yn ddiddorol iawn yn enwedig siarad agIwan a chymharu’r heriau o’r ddwy swydd sydd i’w weld yn hollol gyferbyniol sef artist achwaraewr rygbi.“Roedd y ddau ohonom ni yn rhannu sut oeddem ni yn mynd o gwmpas ein gwaith; y troi a throsiyn ein gwlâu; dibynnu ar y muse ‘na i ddod o rywle... Ond unwaith mae honno wedi cyrraedd, y teimlad braf, cartrefol yna o - ‘reit, dw i’n gwybod beth dw i mynd i wneud’ a mynd amdani.”Wrth greu’r portread penderfynodd Iwan ganolbwyntio ar osgo Robin - “Mae o’n gawr o ddyn”,meddai Iwan - ei ddyrnau a’i llygaid. Ac o ran techneg, fe ddefnyddiodd Iwan gyfuniad o beintio a ffotograffiaeth.

 

Yr eicon a'r artist

 

Sioned Geraint sydd wedi cynhyrchu’r rhaglen ar gyfer Wildflame a hi ddaeth a’r eiconau a’r artistiaid at ei gilydd.“Roedd yn broses diddorol iawn,” meddai Sioned. “Roedd rhestr hir o artistiaid gennym ni roedd yn gweithio mewn amrywiaeth o ddulliau.”“O ran yr eiconau roeddwn i’n awyddus i gael pobl mewn gwahanol feysydd - chwaraeon,cerddoriaeth, adloniant. Roedd Robin McBryde yn dod i ben ei gyfnod o hyfforddi tîm rygbi Cymru wedi iddo eu cael nhw drwy Gwpan y Byd, felly roedd hi’n amserol iawn ei gael e’n rhan o’rgyfres.”

 

“Y cam nesaf oedd dod i nabod yr artistiaid a’r eiconau trwy siarad â nhw - roedd lot o waithsiarad. Roedd y pariad rhwng y ddau yn allweddol - roedd yn bwysig eu bod nhw’n dod ymlaen athreuliais i lot o amser yn gweithio hyn allan.”Yn ystod y gyfres bydd y delynores Catrin Finch yn cael ei pheintio gan yr artist Annie MorganSuganami; y cerddor ac archeolegydd Rhys Mwyn gan Luned Rhys Parri; y gantores Margaret Williams gan Sarah Carvell; Max Boyce gan Meirion Jones a Syr Bryn Terfel gan Billy Bagilhole.