Ffred Ffransis yn annog pobl i gynyddu'r pwysau ar Brydain er mwyn iddynt allu dychwelyd adref

26/03/2020

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r ymgyrchydd iaitih blaenllaw Ffred Ffransis wedi anfon neges i bawb yng Nghymru yn annog pobl i gynyddu'r pwysau ar awdurdodau Prydeinig yn galw arnynt i drefnu hedfaniadau i dros 400 o ddinasyddion o Brydain ar frys yn ol i Lundain, wrth iddo barhau i fod yn sownd yn ninas Cusco, Periw.

Dyma'r neges gan Ffred Ffransis a ymddangosodd ar ei dudalen Facebook sy'n galw ar bobl i gynyddu'r pwysau, “Diolch ar ran Meinir a finnau, yma yn Cusco Peru ar ddydd 10 y Stad o Argyfwng, i bawb am eu geiriau caredig ac am ymgychu ar ran pawb sy’n sownd yma. A fyddai modd i chi gynyddu pwysau ar yr awdurdodau Prydeinig i ddatrys y mater trwy ofyn iddynt wneud datganiad clir am y 2 fater syml hyn: 

 

1) cadarnhau dyddiadau hedfaniadau nesaf o Lima i Lundain - mae’n fater brys oherwydd dyfodiad y feirws COVID-19 i Cusco, a chaethiwo nifer o bobl yno am 1-3 mis sy’n golygu na allent fynd ar yr awyrennau i Lundain.

 

2) cadarnhad fod hedfaniadau o Cusco i Lima i gysylltu â’r hedfaniadau, a dull cludo pobl o fannau eraill i Lima - methwyd a gwneud hyn ar gyfer yr hedfaniad cyntaf i Lundain heddiw, er bod Brasil ac UDA wedi llwyddo i hedfan o Cusco heddiw."

 

Deiseb


Mae'n gofyn i bobl rannu'r neges ac arwyddo'r ddeiseb, "Newch chi rannu’r neges hon ar gyfryngau cymdeithasol ac anfon y neges at Dominic Raab trwy ebost a thrwy drydar @DominicRaab ac at y llysgenhadaeth @UKinPeru"