Lansiad digidol cyntaf erioed gan Wasg Y Lolfa

26/03/2020

Categori: Ar-lein, Llenyddiaeth, Newyddion

Ddydd Sadwrn yma bydd lansiad digidol – y cyntaf erioed gan wasg Y Lolfa ar gyfer nofel newydd yr awdures Mari Emlyn.

Mae Wal yn nofel amlhaenog a ddisgrifiwyd gan Emyr Lewis yn “sinistr o ddiniwed; anghynnes o agos-atoch; arteithiol o ddarllenadwy”.

 
Yn wreiddiol roedd lansiad Wal wedi’i drefnu yng Nghapel Salem, Canton, Caerdydd ar ddydd Sadwrn 28ain Mawrth. Yn sgil y firws, fe fu rhaid canslo’r digwyddiad, fel cannoedd o ddigwyddiadau eraill ledled Cymru.
 
“Roeddwn yn awyddus iawn cynnal lansiad, er gwaethaf y firws, mewn modd a fyddai’n ddiogel i bawb. Mae lansio ar ap AM yn rhoi platfform i ddarlledu’r lansiad - rwy’n gyffrous iawn am y datblygiad,” meddai Mari Emlyn. “Mae Wal wedi dod yn fwy amserol fyth heddiw wrth i bobl geisio arbed eu hunain yn erbyn y firws Corona. Tybed a ddaw rhyw ddaioni o’r cyfan? Tybed a fydd pobl yn ceisio bod yn fwy cymdogol a helpu rhai sydd yn wirioneddol fregus o fewn ein cymunedau, gan anelu at godi pontydd yn lle codi waliau? Yr hyn sy’n eironig yw nad oes ffiniau na waliau gan y firws!”

 

Mae’r nofel yn dilyn fformat llyfr sydd yn helpu plant ddysgu darllen. Wrth i’r nofel fynd rhagddi, mae ffont y geiriau yn mynd yn llai, sef arwydd o ddatblygiad llythrennedd plentyn. Yn Wal mae’n arwydd fod y prif gymeriad, Siân, yn dysgu mwy amdani hi ei hun a theflir goleuni ar y tywyllwch a chodir pontydd yn lle waliau.

 

Llwyfan newydd

 

Dywedodd Lefi Gruffudd o’r Lolfa; “Mae’n gyfnod heriol iawn ar hyn o bryd ac mae’r ap AM yn rhoi llwyfan newydd ar gyfer rhannu gwybodaeth. Mae Wal yn delio â themâu cyfoes ac amserol ac yn gwbl wahanol i unrhyw nofel arall a gyhoeddwyd yn y Gymraeg yn ystod y blynyddoedd diwethaf - felly mae’n addas iawn ar gyfer lansiad o’r fath!”

 

Derbyniodd Wal glod mawr gan feirniaid y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2019 gyda Mererid Hopwood, a fydd yn holi Mari Emlyn yn y lansiad, yn ei ddisgrifio fel nofel “cynnil, meistrolgar a chwbl wreiddiol”.
 
Bydd y lansiad ar ap AM o 4yp ar ddydd Sadwrn 28ain Mawrth, ar sianel Y Lolfa. Am fwy o wybodaeth am AM, ewch i www.amam.cymru