Cyfle olaf i gigyddion ifanc gofrestru mewn cystadleuaeth

27/03/2020

Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Mae amser yn brin i gofrestru ar gyfer un o'r cystadlaethau cigyddiaeth mwyaf Prydain . Unwaith eto eleni, mae Hybu Cig Cymru yn cefnogi’r gystadleuaeth sydd i fod i gyflymu gyrfaoedd yn y diwydiant cigyddiaeth ac mae'n annog ceisiadau o bob rhan o'r wlad cyn y dyddiad cau ar Ebrill 2.

Mae'r gystadleuaeth cigyddiaeth yn un o fwy na 70 o sgiliau allweddol i'w cynnwys mewn cystadleuaeth gyffredinol a gynhelir gan Worldskills UK gyda rhagbrofion yn cael eu cynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

 

Wedi'i threfnu gan y darparwr hyfforddiant o’r Trallwng, Cwmni Hyfforddiant Cambrian, mae'r gystadleuaeth cigyddiaeth wedi'i hen sefydlu ac mae'n denu ymgeiswyr ar hyd a lled gwledydd Prydain. Mae Cymru wedi profi cryn lwyddiant yn y digwyddiad gydag wyth o Gyrmu yn y rownd derfynol dros y pum mlynedd diwethaf a phump ohonynt yn sicrhau lle ar y podiwm.

 

Dywedodd Kirstie Jones, Swyddog Datblygu’r Farchnad HCC am y gystadleuaeth, “Mae cenedlaethau’r dyfodol o gigyddion ifanc yn cael cyfle i arddangos eu sgiliau dan lygaid craff arbenigwyr y diwydiant. Bydd yr hyder y gallant eu hennill o gystadlu mewn digwyddiad mor fawreddog yn rhoi sylfaen dda wrth iddynt ddechrau creu llwybrau eu hunain yn y diwydiant. “Mae HCC yn falch o noddi’r digwyddiad unwaith eto ac yn annog pob cigydd ifanc o bob rhan o Gymru gyfan i ymgymryd â’r her a gwneud cais heddiw.”

 

Profiad gwych

 

Dywedodd Liam Lewis, a gipiodd y wobr arian yn 2019, am y gystadleuaeth, “Roedd cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn brofiad gwirioneddol wych. Fe ddangosodd i mi fod gen i’r sgiliau a’r wybodaeth i lwyddo ac fe wnaeth gynnau tân ynof i wthio fy hun ymhellach.”

 

Cwblhaodd y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol bum tasg dros ddau ddiwrnod o flaen cynulleidfa fyw, a brofodd eu sgiliau i'r eithaf. Yn y dasg olaf, cafodd y cigyddion ddau doriad o gig eidion ac awr i dynnu’r asgwrn a'i docio, awr i wnïo'r cig ac awr i wneud ac arddangos cynhyrchion.
Dywedodd Liam am y dasg, “Roedd yn her enfawr i orffen y dasg mewn pryd, ond roedd pawb yn yr un cwch ac roedd yr hyn a gynhyrchwyd yn anhygoel. Roedd y cyfeillgarwch rhwng pawb yn wych.”

 

Gwelodd cystadleuaeth 2019 gystadleuwyr benywaidd am y tro cyntaf gyda Codie-Jo Carr o Sir Armagh, Gogledd Iwerddon, yn creu argraff ar y beirniaid gyda'i sgiliau a'i ffocws a hithau ond yn 17 oed. Dywedodd, “Mae cystadlu wedi rhoi hwb i'm hyder ac rwy'n credu fy mod wedi datblygu ers y gystadleuaeth. Fy nod eleni yw dysgu mwy o sgiliau a gwneud yn well.

 

“Fe wnes i fwynhau’r gystadleuaeth yn fawr iawn a dysgais gymaint gan y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol a’u harddangosfeydd,” meddai Codie-Jo. “Roedd yr holl brofiad o gystadlu yn yr NEC yn anhygoel ac roedd y rownd derfynol yn llawn rhuthr adrenalin mawr.”

Mae amser o hyd i gigyddion gwrywaidd a benywaidd o bob rhan o Gymru i gystadlu yng nghystadleuaeth cigyddiaeth Worldskills UK a rhoi eu sgiliau ar brawf.
 
Mae cofrestru ar-lein yn cau ar Ebrill 2 gyda rhagbrofion yn digwydd yn ddiweddarach yn y flwyddyn. I ddarllen mwy am y gystadleuaeth ewch i wefan y Gystadleuaeth