Lansio system ar-lein yn dangos llety ar gael i weithwyr iechyd ac argyfwng

30/03/2020

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Menter Môn yn galw ar berchnogion llety Gwynedd a Môn, a thu hwnt i gofrestru eu tai, bythynod, fflatiau, carafanau neu unrhyw fath o lety hunan-gynhwysol sy’n wag ac yn rhydd. Mae hyn ar gyfer eu cynnig AM DDIM i weithwyr iechyd ac argyfwng.

Yn sgil y Coronafeirws, mae nifer o weithwyr maes iechyd ac argyfwng angen lle i aros dros dro. Er mwyn eu helpu i ddod o hyd i lety fydda’n gweithio iddyn nhw, mae Menter Môn wedi sefydlu Ciando, sef system ar-lein sy’n dangos manylion a lleoliadau yr lletai sydd ar gael.


Bydd y lletai yn cael eu arddangos ar fap rhyngweithiol er mwyn galluogi gweithwyr iechyd ac argyfwng weld beth sydd ar gael, ac ym mha ardaloedd. 

 

Cofrestru


Felly, oes gennych chi le gwag? Dewch i helpu – gallwch wneud gwahaniaeth! I gofrestru neu i weld y map, ewch i'r wefan