Yr Iaith ar daith yn dechrau ar S4C

17/04/2020

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Pum seleb, pum mentor a phum rheswm gwahanol dros ddysgu’r Gymraeg - dyna beth sydd wrth galon cyfres newydd sbon o Iaith ar yn dechrau ar S4C nos Sul yma

Bob wythnos,  bydd un seleb ac un mentor Cymraeg ei iaith, syddhefyd yn wyneb adnabyddus, yn teithio i fannau gwahanol o Gymru er mwyn dysgu mwy o’r iaith -ac fe fydd sawl her ar y ffordd.

 

Dyma’r selebs sy’n cymryd rhan yn y gyfres Iaith ar Daith:Carol Vorderman - Y cyn-gyflwynydd Countdown, cyflwynydd teledu a radio.Colin Jackson - Enillydd medal Olympaidd am wibio a chlwydo a chyflwynydd BBC.

 

Ruth Jones - Actor ac awdur.Adrian Chiles - Cyn-gyflwynydd The One Show a chyflwynydd chwaraeon ITV.Scott Quinnell - Cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol i Gymru a sylwebydd chwaraeon.A dyma’r mentoriaid sydd wedi bod ar yr hewl gyda nhw i’w helpu i ddatblygu eu gallu i siaradCymraeg.Mentor Carol yw’r cyflwynydd y tywydd ar BBC North West Tonight Owain Wyn Evans.Mentor Colin yw’r cyflwynydd radio a theledu Eleri Siôn.

 

Mentor Ruth yw’r actores a’r gomediwraig Gillian Elisa.Mentor Adrian yw’r newyddiadurwr teledu a radio BBC, Steffan Powell.

 

Mentor Scott yw’r cyflwynydd a sylwebydd chwaraeon Sarra Elgan.

 

Mae Iaith ar Daith yn dechrau ar ddydd Sul, Ebrill 19 am 8.00 ar S4C gyda thaith Carol a’i ffrind Owain - o Brestatyn i Sir Benfro - ac mae sawl tasg i gadw Carol yn brysur ar y ffordd.

 

Her gyntaf

 

Mae’r her gyntaf yn Ysgol y Llys, Prestatyn - lle mae gofyn i Carol gyflwyno gwersmathemateg yn y Gymraeg, i ddosbarth o blant.

 

Tua diwedd eu taith, mae Carol ac Owain yn picio mewn i stiwdios Tinopolis, Llanelli, lle mae Carol yn wynebu ei her fwyaf, sef cyflwyno’r tywydd yn fyw ar S4C.“Wnes i fwynhau’r heriau - yn enwedig cyflwyno’r wers mathemateg yn y Gymraeg i grŵp oblant saith mlwydd oed yn Ysgol y Llys,” meddai Carol.

 

“Roedd y maths yn eitha’ syml ond roedd yr holl beth yn hyfryd.”“Dysgais i gymaint yn ystod ein hwythnos – ac fe wnes i ac Owain chwerthin trwy’r cyfan,”meddai Carol. “Dyma’r tro cyntaf i fi dreulio amser dim ond yn siarad Cymraeg ac mi wnes ifwynhau mas draw.

 

Mi oeddwn i’n dechrau meddwl a hyd yn oed breuddwydio yn yr iaith Gymraeg erbyn y trydydd diwrnod!”A beth yw cyngor Carol i’r rhai sydd eisiau dysgu Cymraeg? “Gwneud y mwyaf o’r adnoddausydd ar gael - mae llwyth o help ar gyfer pobl sydd eisiau dysgu Cymraeg. Gwnewch yn siŵreich bod yn gwrando ar gymaint o Gymraeg a medrwch chi ar y radio neu’r teledu a siaradCymraeg mor aml â phosib.”