Lansio'r Her Gyfieithu 2020

11/05/2020

Categori: Addysg, Cystadlaethau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Cyfnewidfa Lên Cymru, Wales PEN Cymru a Llenyddiaeth ar draws Ffiniau yn dathlu cydweithrediad newydd â Goethe-Institut wedi lansio'r Her Gyfieithu am eleni.

Mae’r Goethe-Institut, sefydliad sy’n hyrwyddo gwybodaeth o’r Almaeneg dramorl ac yn meithrin cysylltiadau diwylliannol yn rhyngwladol, yn un o’r sefydliadau sy’n cefnogi cystadlaeth flynyddol yr HerGyfieithu.

Yr her eleni yw cyfieithu dilyniant o gerddi gan y bardd adnabyddus o dras Twrcaidd sy’n ysgrifennu mewn Almaeneg, Zafer Şenocak, o’r Almaeneg i’r Gymraeg neu i’r Saesneg. Mae’r dilyniant o gerddi, ynghyd â manylion ar sut i gystadlu, i’w gweld ar wefan Wales PEN Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Goethe-Institut Llundain: “Rydyn ni yn Goethe-Institut Llundain wrth ein boddau yn cefnogi Her Gyfieithu 2020. Mae’r wobr eleni nid yn unig yn rhoi cydnabyddiaeth haeddiannol i gyfieithwyr llenyddol, ond hefyd yn cydnabod diwylliant llenyddol amrywiol yr Almaen. Yn benodol, rydyn ni’n falch o gydweithio gyda’r bartneriaeth hon yn ei hymdrechion i ddod â llenyddiaeth wedi ei chyfieithu i gynulleidfaoedd newydd o siaradwyr Cymraeg.”

Dywedodd Elin Haf Gruffydd Jones ar ran y bartneriaeth: “Nod y gystadleuaeth flynyddol hon yw ceisio ysgogi a meithrin cyfieithu creadigol a llenyddol i’r Gymraeg. Elfen graidd o’r Her Gyfieithu yw cyrraedd dealltwriaeth o gerdd mewn un iaith a chyfleu hynny mewn iaith arall.

Rydym yn dewis iaith bob blwyddyn i’w chyfieithu ag iddi berthnasedd penodol. Dros y tair blynedd ddiwethaf, rydym wedi dewis ieithoedd nad oeddent yn cael eu dysgu mewn ysgolion yng Nghymru – Catalaneg, Twrceg a Phwyleg – er mwyn annog cydweithio rhwng siaradwyr yr ieithoedd hynny a chyfieithwyr yng Nghymru. Eleni, penderfynom ddewis iaith sydd yn cael ei dysgu yn y system addysg yng Nghymru.
 
Roeddem hefyd yn awyddus i ddewis bardd allai gynrychioli Ewrop yn ei hamrywiaeth. Mae Zafer Şenocak o dras Twrceg ac yn ysgrifennu yn Almaeneg. 

Credwn hefyd fod yr Almaen yn arwain y ffordd gyda’i buddsoddiad yn y  sector greadigol a’i pholisiau blaengar i gefnogi ffoaduriaid.
 
Mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn parhau i gydweithio gyda’n cyfeillion yng ngwledydd Ewrop, ac felly rydym yn falch iawn o’r cyfle hwn i gydweithio gyda’r Goethe-Institut.”

 

Dyddiad cau

 

Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu yw 22 Mai 2020, y beirniaid eleni yw Mererid Hopwood (i’r Gymraeg) a Karen Leeder (i’r Saesneg), a chyflwynir gwobr o £200 i’r enillwyr yn y ddwy iaith. Cyhoeddir y cyfieithiadau buddugol ar wefannauO’r Pedwar Gwynt a Poetry Walesac fe gyflwynir y Ffon Farddol a noddir gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru, ar gyfer y cyfieithiad gorau i’r Gymraeg.

 
Trefnir y gystadleuaeth gan Gyfnewidfa Lên Cymru, Wales PEN Cymru a Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau mewn cydweithrediad â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, O’r Pedwar Gwynt, Poetry Wales a Goethe-Institut.