Cyhoeddi rhestr fer Llyfr y Flwyddyn am eleni

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2020 sy'n dathlu awduron newydd a phrofiadol y flwyddyn.

Datgelwyd enwau’r 12 llyfr Cymraeg a fydd yn ymgiprys am y Wobr eleni ar BBC Radio Cymru neithiwr.

 

Cyhoeddwyd y Rhestr Fer Saesneg ar raglen Gareth Lewis BBC Radio Wales yn ystod y prynhawn.Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol sy’n dathlu llenorion talentog Cymreig sy’n rhagori mewn ffurfiau llenyddol amrywiol yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae pedwar categori yn y ddwy iaith – Barddoniaeth, Ffuglen, Ffeithiol Greadigol ac am y tro cyntaf eleni Plant a Phobl Ifanc.

 

Rhestr Fer Gymraeg 2020

Hwn ydy’r llais, tybad?, Caryl Bryn (Cyhoeddiadau’r Stamp)
Ar Ben y Lôn, Idris Reynolds (Gwasg Gomer)
Pentre Du, Pentre Gwyn, Myrddin ap Dafydd (Gwasg Carreg Gwalch)

 

Gwobr Ffuglen

 

Iaith y Nefoedd, Llwyd Owen (Y Lolfa)
Gwirionedd, Elinor Wyn Reynolds (Gwasg y Bwthyn)
Babel, Ifan Morgan Jones (Y Lolfa)

 

Gwobr Ffeithiol Greadigol

 

Hanes Rhyfeddol Cymry Lerpwl, D Ben Rees (Y Lolfa)
Merched y Chwyldro, Gwenan Gibbard (Cyhoeddiadau Sain)
Byd Gwynn, Cofiant T Gwynn Jones, Alan Llwyd (Cyhoeddiadau Barddas)

 

Gwobr Plant a Phobl Ifanc

 

Chwedlau’r Copa Coch: Yr Horwth, Elidir Jones (Atebol Cyf)
Genod Gwych a Merched Medrus, Medi Jones-Jackson (Y Lolfa)
Llyfr Adar Mawr y Plant, Onwy Gower (Y Lolfa)
 
I ddarllen rhagor am y llyfrau ar y Rhestr Fer a’u hawduron, ewch i dudalen brosiect Llyfr y Flwyddyn.
 
Yn beirniadu’r llyfrau Cymraeg eleni mae’r newyddiadurwraig a chyn-olygydd BBC Radio Cymru a Cymru Fyw Betsan Powys; y cartwnydd, awdur a chyflwynydd Siôn Tomos Owen; y Prifardd a Phennaeth Adran y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, Emyr Lewis; a’r gantores-gyfansoddwraig, Casi Wyn.

 

Ymgolli yn y darllen

 

Ar ran y panel beirniadu, dywedodd Casi Wyn: “ Braint a phleser yw bod yn rhan o banel beirniadu Llyfr y Flwyddyn eleni. Ar ôl treulio misoedd yn ymgolli yn y darllen – dyma arddangosiad o weithiau awduron profiadol i ddyfodiad lleisiau o’r newydd. Braf felly cael rhannu’r rhestr fer hon gyda chi o’r diwedd, yn ddathliad o gyfoeth ein hiaith a’n diwylliant.”

 

Yn beirniadu’r llyfrau Saesneg y flwyddyn hon y mae’r awdur a’r darlunydd Ken Wilson-Max; yr awdur, athrawes a chyfieithydd Sampurna Chattarji; a’r Ysgolhaig Fulbright, Uwch-ddarlithydd a Chymrawd Gŵyl y Gelli Tiffany Murray.