Cynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd yn dychwelyd i Gymru

07/10/2014

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Cynhelir Cynhadledd ac Arddangosfa Cymdeithas yr Amgueddfeydd (MA) yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd ar 9 a 10 Hydref 2014, y gynhadledd fwyaf o’i fath i weithwyr y diwydiant amgueddfeydd a threftadaeth. Mae’r MA yn dathlu canrif a chwarter eleni ac yn croesawu ymwelwyr o ddwy wlad ar bymtheg; gan gynnwys Brasil, Denmark, Canada, yr Ariannin ac Estonia; i’w chynhadledd fwyaf rhyngwladol erioed. 

 

Dyma ymweliad cyntaf y gynhadledd â Chymru er 1997, ac mae’n gyfle i weithwyr amgueddfa weld cefnogaeth gref Cymru i amgueddfeydd ers Datganoli.

 

Thema’r gynhadledd eleni yw Amgueddfeydd yn Trawsnewid Bywydau, sef gweledigaeth yr MA am amgueddfeydd sy’n cael effaith er gwell. Bydd sesiynau yn trafod y nod i amgueddfeydd gael mwy o effaith cymdeithasol, a dulliau ymarferol i amgueddfeydd wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau – hyd yn oed pan fyddan nhw’u hunain dan bwysau ariannol ac yn bygwth cael eu cau.

 

I sicrhau y bydd Cymru gyfan yn elwa, mae Amgueddfeydd Cymru wedi cydweithio’n agos â CyMAL i gynnal Gŵyl Amgueddfeydd Cymru am y tro cyntaf i gyd-fynd â’r gynhadledd. Cynhelir yr Ŵyl rhwng 4-12 Hydref, gyda digwyddiadau yn cael eu cynnal ym mhob cwr o’r wlad. Ewch i www.welshmuseums.co.uk/cymraeg/ am ragor o fanylion. 

 

Fel rhan o’r gynhadledd a’r ŵyl, caiff fflach amgueddfa ei chodi yng nghyntedd Canolfan y Mileniwm dros ddau ddiwrnod y gynhadledd. Yn hytrach nag amgueddfa draddodiadol, bydd hon yn cynnwys gwrthrychau a straeon yn ymwneud â Chaerdydd wedi’u casglu gan aelodau’r cyhoedd dros y cyfnod. Bydd yno hefyd rai gwrthrychau arbennig wedi’u dewis gan guraduron Amgueddfa Stori Caerdydd, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, a phob un yn adrodd stori ddiddorol am Gaerdydd.

 

Ymhlith yr uchafbwyntiau eraill mae: 


  • Croeso gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwrisitiaeth,Ken Skates AC
  • Darlith arbennig gan Antonio Vieira, sylfaenydd a chyfarwyddwr Museum da Mare, amgueddfa gymunedol arloesol yn un o favelas mwyaf Rio de Janeiro.
  • Yr actor Mat Fraser, a berfformiodd yn seremoni agoriadol Gemau Olympaidd Llundain 2012. Bydd yn rhoi perfformiad arbennig o’i sioe Cabinet of Curiosities: How Disability was Kept in a Box, sy’n edrych ar hanes anabledd mewn casgliadau amgueddfeydd. Caiff gwrthrychau o gasgliadau Amgueddfa Cymru eu defnyddio yn y perfformiad.
  • Cyflwyniad arbennig gan David Anderson, Llywydd yr MA a Chyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru. Bydd yn dathlu sefydlu’r MA 125 o flynyddoedd yn ôl, yn trafod yr arloeswyr amgueddfaol cynnar a dyfodol y sector.
  • Politicians are People Too: Trafodaeth rhwng dau o gyn-Weinidogion Diwylliant Llywodraeth Cymru – Jenny Randerson ac Alun Ffred Jones – ar heriau ac atyniadau’r sector.
  • Changing Lives or keeping the doors open: Trafodaeth rhwng Alan Leighton, Ysgrifennydd Cenedlaethol undeb Prospect, a David Fleming, Cyfarwyddwr Amgueddfeydd Cenedlaethol Lerpwl yn edrych ar sut y gall amgueddfeydd gefnogi newid cymdeithasol positif tra’n cwtogi’u cyllidebau yn sylweddol.

 

Gellir gweld y rhaglen lawn wrth clicio yma

 

Meddai David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru a Llywydd Cymdeithas yr Amgueddfeydd: “Mae dros 200 o amgueddfeydd yng Nghymru, a channoedd o safleoedd treftadaeth. Dros yr wythnos byddwn yn dathlu eu cyfraniad at les a datblygiad addysgiadol ac economaidd plant a chymunedau ar draws Cymru benbaladr. 

 

"Gyda dros 750 o ymwelwyr o’r DU a thramor, dyma’r gynhadledd amgueddfaol fwyaf i’w chynnal yng Nghymru ers cenhedlaeth. Mae’n gyfle gwych i ddangos sut mae amgueddfeydd Cymru wedi dod yn ganolfannau i gymunedau ymchwilio i’w hanes, cofnodi’r presennol ac edrych i’r dyfodol." 

 

Meddai Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rydw i wrth fy modd i gael croesawu Cynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd i Gymru am y tro cyntaf mewn pymtheg mlynedd a mwy. Yma yng Nghymru rydyn ni’n falch o’n hamgueddfeydd a’u casgliadau toreithiog sy’n hanfodol wrth ysbrydoli pobl i ddysgu mwy am ein hanes a’n diwylliant cyfoethog. Mae’r gynhadledd yn gyfle euraid i ni arddangos y rhain i’r DU a’r byd, ac edrychaf ymlaen at groesawu’r cynadleddwyr i Gaerdydd.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net