Dai Jones yw llywydd newydd CFfI Cymru

08/10/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CFfI Cymru a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn 4YDD Hydref yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd, etholwyd Dai Jones, Llanilar yn Llywydd newydd CFfI Cymru. 

 

Mae teledu a radio wedi gwneud Dai Jones yn enw cyfarwydd yng Nghymru ac erbyn hyn mae'n gallu ychwanegu Llywydd CFfI Cymru at ei restr o anrhydeddau sy'n cynnwys Gwobr Bafta am ei ran yn y byd darlledu yng Nghymru, Gwobr Syr Bryner Jones am ei gyfraniad i faterion gwledig ac MBE am wasanaethau i adloniant yng Nghymru. 

 

Wrth siarad yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol dywedodd Dai ei fod yn 'anrhydedd mawr' i gael ei ethol yn Llywydd sefydliad sy'n golygu llawer iawn iddo. Aeth ymlaen i egluro sut yr oedd wedi dysgu cymaint wrth fod yn aelod o CFfI Llangwyryfon yng Ngheredigion. Dysgodd ef y sgiliau sydd wedi bod yn amhrisiadwy iddo drwy gydol ei yrfa, sgiliau na ellir eu haddysgu mewn prifysgol neu unrhyw le arall. 

 

Mae Dai wedi cymryd drosodd o Nigel Owens a oedd yn anffodus yn methu fod yn bresennol yn y CCB oherwydd ymrwymiadau ddyfarnu yn yr Ariannin. Darllenwyd llythyr gan Nigel yn dweud "mae wedi bod yn anrhydedd a phleser i fod yn eich Llywydd dros y pum mlynedd diwethaf. Rwy'n ddyledus iawn i'r mudiad gwych CFfI Cymru ac yn sicr ni fyddai'n pwy ydw i heddiw pe na bawn i wedi bod yn aelod o CFfI Llanarthne'r holl flynyddoedd yn ôl. Felly yr oedd yn bleser i fod yn gallu rhoi ychydig yn ôl i rywbeth yr wyf wedi bod mor ffodus i gael cymaint allan o. O’r holl bethau yr wyf wedi ei gyflawni ar ac oddi ar y cae, ac wrth ddyfarnu rhai o gemau mwyaf sydd wedi bod yn y blynyddoedd diwethaf yn Ne Affrica v Seland Newydd ac Iwerddon v Seland Newydd i enwi ond ychydig, gallaf ddweud oedd bod yn Llywydd CFfI Cymru yn un o’r achlysuron gorau rwyf wedi cael y fraint o fod yn rhan."

 

Etholwyd deuddeg Is-lywydd Anrhydeddus yn ystod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol hefyd, un i gynrychioli pob Ffederasiwn Sirol. Eu rôl fydd darparu cefnogaeth ac i rannu eu harbenigedd er lles y sefydliad.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net