CFfI Morgannwg a Brycheiniog yn cynnal eisteddfodau sirol

10/10/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Cystadlaethau, Newyddion

Mae Ffederasiynau Morgannwg a Brycheiniog yn cynnal Eisteddfodau Sirol eleni. Mae'r Ffederasiynau, sydd bennaf yn cynnwys aelodau sy’n siarad Saesneg, wedi cymryd yr her o gynnal y digwyddiadau hyn i helpu i hyrwyddo ac annog yr iaith Gymraeg o fewn eu Siroedd. 

 

Bydd CFfI Morgannwg yn cynnal ei Eisteddfod Sirol cyntaf erioed ar ddydd Sul 12fed Hydref yng Nghlwb Ceidwadol Castell-nedd o 3yp. Mae CFfI Brycheiniog yn gobeithio adeiladu ar lwyddiant ei Eisteddfod gyntaf a gynhaliwyd y llynedd. Bydd eu Heisteddfod 2014 yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener 24ain Hydref yn Ysgol Uwchradd Gwernyfed o 6yp. Mae croeso cynnes i’r cyhoedd fynychu'r ddau ddigwyddiad.

 

Yn siarad ar ran CFfI Brycheiniog dywedodd Cadeirydd y Sir, Bethan Jones; “Eleni, mae Ffederasiwn Brycheiniog yn cyfri pwyntiau a enillwyd yn yr Eisteddfod tuag at y Rhaglen Aeaf am y tro cyntaf. O ganlyniad, mae llawer mwy o glybiau yn cymryd rhan, gyda nifer o glybiau yn cystadlu yn ein Eisteddfod am y tro cyntaf. Rydym yn ffyddiog bydd ein Eisteddfod newydd wedd yn llwyddiant ysgubol!”

 

Ychwanegodd Lowri Fflur, Aelod Hyn y Flwyddyn CFfI Morgannwg a CFfI Cymru; "Rydym yn hynod o falch fel Sir i gynnal Eisteddfod am y tro cyntaf. Rydym yn gobeithio adeiladu ar y llwyddiant flwyddyn ar ôl blwyddyn ar gyfer y 40fed Pen-blwydd yr Eisteddfod sy'n cael ei chynnal yng Nghaerdydd ym 2016."

 

Bydd yr aelodau buddugoliaethus o'r Eisteddfodau Sirol wedyn yn cael y cyfle i fynd ymlaen i gystadlu yn Eisteddfod CFfI Cymru a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn 15fed Tachwedd yn Neuadd Pontrhydfendigaid.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net