Cogydd adnabyddus yn hyrwyddo cig oen o Gymru yn ystod yr Wythnos Gyri

02/10/2020

Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae’r cogydd poblogaidd Cyrus Todiwala yn rhoi cefnogaeth lwyr i ymgyrch sy’n hybu diwydiant cig coch Cymreig yn ystod wythnos cyri.

Bydd y cogydd, sydd, gyda’i wraig Pervin, yn rhedeg y Café Spice Namaste yn Llundain, yn ymuno â Hybu Cig Cymru, ar gyfer cyfres o weithgareddau yn ystod yr Wythnos Gyri sy'n digwydd wythnos nesa. Bydd yn creu rysait cig oen arbennig, yn cymryd rhan mewn rhaglen radio ac yn ymwneud â hysbysebion.

 

Bu’r tri chorff dan sylw yn cydweithio yn ystod y cyfnod clo  i hyrwyddo cig coch nodedig Prydain fel rhan o ymgyrch  gwerth £1.2m. Dros gyfnod o wyth wythnos, bydd ymgyrch ddigidol ar-y-cyd yn cynnig dros 187 miliwn o gyfleoedd i bobl ar draws y DG gael eu hysbrydoli gan ryseitiau blasus ar gyfer cig eidion, cig oen a phorc.

 

Mae Cyrus, sy’n ffefryn ar sioeau coginio ar y teledu, wedi creu rysáit cig oen biryani a bydd yn ei rhannu ar ei gyfrifon cyfryngau cymdeithasol ei hun yn ogystal yn y wasg ym Mhrydain. Hefyd, bydd yn ymddangos ar sioe Kevin O'Sullivan ar TalkRADIO am 11.45am ddydd Sadwrn 10 Hydref i drafod gwahanol agweddau ar gyrri.  Heblaw rhannu rhai o’i gyfrinachau ynghylch coginio prydau cyrri, bydd yn sôn am ei rysáit newydd ac am bwysigrwydd dewis cig coch o’r safon gorau o Brydain.

 

Cig oen yn berffaith ar gyfer cyri

 

Dywedodd y Cogydd Todiwala: “Yn ystod rhan helaeth o’m gyrfa, rwyf wedi canolbwyntio ar rannu blas anhygoel bwydydd o India. Mae hyn yn deillio o’r sbeisys sy’n cael eu defnyddio’n ofalus, ynghyd â defnyddio cynhwysion gorau gan gynhyrchwyr lleol a chadw llygad ar ddiogelu’r amgylchedd.
“Rwy’n ymfalchïo ’mod i’n gallu cefnogi diwydiant cig coch y DG yn ystod yr Wythnos Gyri.  Mae’r cyrri cig oen a gafodd ei greu gennyf yn flasus dros ben ac mae’r rysáit yn hawdd iawn ei dilyn.  Mae’n berffaith ar gyfer pryd o fwyd ganol-wythnos neu fel rhan o wledd Indiaidd i’w mwynhau gartref.”

 

Dywedodd Rheolwr Marchnada HCC, Rhys Llywelyn: “Mae’n gyffrous gweithio gyda’r Cogydd Todiwala – sy’n adnabyddus am ei ddawn anhygoel wrth ddefnyddio sbeisys i greu blas, ac sy’n teimlo’n angerddol na ddylid defnyddio ond y cynhwysion gorau posib.
“Mae’r Wythnos Gyrri yn esgus perffaith i fod yn greadigol yn y gegin a rhoi cynnig ar ryseitiau a blasau newydd wrth ddefnyddio’r cig coch gorau yn y byd.”