Edrych ymlaen at y Nadolig gydag adfent amgen

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn eich gwahodd i gamu i mewn i fyd Adfent AmGen a fydd cynnwys mis o ddanteithion Nadoligaidd yn dechrau o Ragfyr 1af.

Felly, caewch y drws, swatiwch ar y soffa, a lapiwch eich hunain mewn cwrlid celfyddydol, wrth i ni ddarganfod y teimlad ‘hygge’ hudolus mae cymaint o sôn amdano, gyda’n gilydd.
 
I’r rheiny ohonoch gafodd flas ar AmGen yn gynharach eleni, fe fyddwch yn falch o glywed y bydd Adfent AmGen yn gymysgedd tebyg o sesiynau – ambell gân, nifer o sgyrsiau, digonedd o lenyddiaeth a llond lle o hwyl.
 
Dywedodd Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Mae’n anodd meddwl am naws y Nadolig ar hyn o bryd, ond mae’n bwysig ein bod ni’n parhau i wneud ein gorau i fwynhau a chael hwyl dros yr wythnosau nesaf ‘ma.  Gobeithio felly y bydd ein rhaglen Adfent AmGen yn apelio at bobl, ac yn helpu i dorri rhywfaint ar y nosweithiau hir yn ystod mis Rhagfyr.

 

Cymdeithasu mewn ffordd newydd


 
“Fel rheol, mae mis Rhagfyr yn gyfnod cymdeithasol iawn, ac eleni mae’n rhaid i ni barhau i gymdeithasu mewn ffordd newydd a gwahanol iawn.  Ein bwriad drwy gynnal gweithgareddau Adfent AmGen yw ceisio creu llond hosan o hwyl, gyda rhywbeth gwahanol bob noson.  Bydd rhai pethau’n eithaf traddodiadol ac eraill yn wahanol iawn.  Dipyn o bopeth i apelio at bawb, gobeithio.”
 
Bydd rhaglen Adfent AmGen yn cael ei chyhoeddi ganol y mis.
 
Mae cyfle o hyd i wylio cynnwys Eisteddfod AmGen ar ein gwefan, www.eisteddfod.cymru, ein sianel YouTube ac ar ein sianel ar AM.  Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod ewch ar-lein.