Rapsgaliwn a Mistar Urdd yn ennill yn Derry

20/04/2012

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae dau o gymeriadau plant poblogaidd wedi derbyn anrhydedd yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd 2012.

 

Daeth y cyfeillion, Rapsgaliwn a Mistar Urdd i’r brig yn y categori Ymgyrch Marchnata gyda’r fideo newydd o’r gân Hei Mistar Urdd.

 

Roedd y fideo wedi ei chreu er mwyn hyrwyddo rhaglenni S4C o Eisteddfod yr Urdd Abertawe 2011, ac yn brosiect ar y cyd rhwng adran farchnata S4C, y cwmni cynhyrchu Boomerang a mudiad yr Urdd.

 

Mae Hei Mistar Urdd wedi bod yn anthem i genedlaethau o blant ers iddo gael ei ryddhau gyntaf yn 1976. Cyfanoddwr y gân wreiddiol oedd Geraint Davies, cyn aelod o’r grŵp gwerin Hergest a cherddor gyda Mynediad am Ddim. Ond mae’r fersiwn newydd yn rhoi blas yr 21ain ganrif i’r gân.

 

 

Dywedodd Ian Jones, Prif Weithredwr S4C, “Llongyfarchiadau i’r tîm sydd wedi derbyn y wobr hon yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd 2012 yn Derry.

 

“Mae derbyn y gydnabyddiaeth hon gan gynrychiolwyr y diwydiant yn yr holl wledydd Celtaidd yn goron ar waith rhagorol pawb oedd ynghlwm â chynhyrchu’r ymgyrch farchnata lwyddiannus.”

 

Meddai Aled Sion, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, “Mae’r Urdd yn llongyfarch S4C ar eu llwyddiant yn ennill y wobr yn yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd, ac yn ymfalchïo yn y cydweithio helaeth sy’n digwydd rhwng y sianel a’r mudiad.

 

“Roedd yr hysbyseb a’r gân gynhyrchwyd llynedd gan ddefnyddio Rapsgaliwn a Mistar Urdd yn hynod boblogaidd ac wedi cyfrannu at lwyddiant Eisteddfod yr Urdd 2011.”

 

Bu canmoliaeth uchel gan y beirniaid i bob un o enwebiadau S4C yn yr ŵyl flynyddol sy’n cael ei chynnal eleni yn ninas Derry, Gogledd Iwerddon, rhwng dydd Mercher a Gwener 18-20 Ebrill.

 

I gloi’r ŵyl, bydd y brif wobr sef Ysbryd yr Ŵyl yn cael ei chyflwyno ar y nos Wener. Y llynedd, cyfres gyntaf Ras yn Erbyn Amser aeth â hi. Roedd y gyfres honno yn dilyn Lowri Morgan wrth iddi gymryd rhan mewn marathon yn yr Amazon.

 

Ffynhonnell: S4C