Lansio partneriaeth gerddorol ryngwladol

Fe fydd partneriaeth ryngwladol yn cael ei lansio ddydd Iau nesaf rhwng yr Eisteddfod Genedlaethol a Gŵyl SUNS Europe o Friuli, sef Gŵyl Ewropeaidd y Celfyddydau Perfformio mewn Ieithoedd Lleiafrifol.

Mae’r bartneriaeth yn ddathliad o gerddoriaeth sy’n chwalu ffiniau ieithyddol, gyda’r prosiect cyntaf yn cyfuno’r Gymraeg gyda’r iaith Friulian, iaith gynhenid Friuli yng ngogledd yr Eidal.

 

Mae’r cywaith cyntaf hwn yn cynnwys y band, Adwaith o Gymru a’r cerddor, Massimo Silverio o Friuli, ac mae’r gân, Yn y Sŵn (Nijo) yn cael ei rhyddhau ar 26 Chwefror.  Cafodd y gân ei chwarae am y tro cyntaf ar raglen Huw Stephens ar BBC Radio Cymru, neithiwr gyda fideo gan y gwneuthurwr ffilm, Jonny Reed, yn cael ei ryddhau ar 25 Chwefror. 

 

Mae dwy fersiwn o’r gân wedi’u recordio, fersiwn Cymraeg a fersiwn dwyieithog mewn Cymraeg a Friulian, ac mae Adwaith a Massimo Silverio yn perfformio ar y ddwy fersiwn.  Mae’r gair ‘Nijo’ sef teitl y fersiwn dwyieithog yn air hynafol o’r iaith Friulian, sy’n golygu ‘Unman’ neu ‘Nunlle’, ac mae’r gân yn sôn am deimladau, geiriau ac ieithoedd sy’n cyrraedd ‘Nijo’ yn y pendraw.
Wrth groesawu’r bartneriaeth gyda Gŵyl SUNS Europe, dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses, “Mae’r bartneriaeth yma rhwng yr Eisteddfod Genedlaethol a gŵyl SUNS Europe yn dangos sut mae modd cydweithio’n llwyddiannus gyda gwledydd a diwylliannau eraill ar draws y byd.  
“Rwy’n ffyddiog bod y ffaith ein bod ni’n ddwy ŵyl sy’n dathlu ieithoedd lleiafrifol yn ein clymu ynghyd, a gobeithio bod hyn yn sail gadarn i ni ddatblygu perthynas a phrosiectau eraill yn y dyfodol.  Ry’n ni wedi llwyddo i greu rhywbeth hudolus gyda’r cywaith cyntaf, ac rwy’n sicr y bydd pawb yn cytuno bod y gân – boed hynny’r fersiwn Gymraeg neu ddwyieithog – yn arbennig iawn.”

 

Ychwanegodd Leo Virgili, Cyfarwyddwr Artistig SUNS Europe, “Rwy’n ddiolchgar iawn i’r Eisteddfod am y syniad gwych yma.  Mae cydweithio gyda Chymru yn ystod y cyfnod yma’n arbennig o bwysig i ni.  Ry’n ni’n credu’n gryf mewn Ewrop sy’n mynd y tu hwnt i Brexit, banciau a chytundebau gwladwriaethol.  Ewrop go iawn, sy’n gallu mynegi’i holl amrywiaeth, gan rannu grym ieithoedd a diwylliannol cynhenid.”

 

Meddai Libertino: "Chwarae yn SUNS Europe yn Udine, Friuli yn 2017 oedd cychwyn cysylltiad dwfn Adwaith gyda’r ŵyl ysbrydoledig yma, ei chymuned artistig a’r ethos sy’n rhan greiddiol o SUNS.

 

"Pan awgrymodd yr Eisteddfod a SUNS bod cyfle i’r band gydweithio ar gân gyda Massimo Silverio, artist sy’n cyfansoddi a chanu yn Friulian, roedden nhw’n awyddus iawn i dderbyn y cynnig.  Mae Yn Y Sŵn (Nijo)/ Nijo (Yn Y Sŵn) yn gân hyfryd o dywyll ac emosiynol gyffrous. "

 

Cyrraedd calonnau

 

Gan adeiladu ar gordiau dyrys Massimo, ‘cello melancolaidd a barddoniaeth hyfryd, mae Adwaith yn plethu rhythmau a synau sy’n wahanol i’r hyn maen nhw wedi’i greu o’r blaen.  Esgorodd y cywaith creadigol yma at greu dwy fersiwn, un yn y Gymraeg, gyda Hollie ar ei mwyaf bregus, yn eiriol a lleisiol a fersiwn dwyieithog.  Mae’r fersiwn yma’n daith drwy wahanol dreftadaeth, diwylliannau ac ieithoedd, ond yn rhannu’r un nod ac yn cyrraedd calonnau’i gilydd mewn ffordd sy’n unigryw i gerddoriaeth.

 

Bydd Yn y Sŵn (Nijo) a’r fersiwn ddwyieithog, Nijo (Yn y Sŵn) yn cael eu rhyddhau ddydd Gwener 26 Chwefror 2021.