Deiseb bythynnod Llain Fatw ym Mhen Llŷn yn denu bron i 1500 o enwau

04/05/2021

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae deiseb a gafodd ei sefydlu cyn y penwythnos yn cefnogi cadw Tai Llain Fatw ym Mhen Llŷn yn nwylo'r gymuned wedi denu bron i 1500 o enwau.

Cafodd tai Llain Fatw eu prynu yn 1788 am £40.00 gydag arian a adawyd yn ei ewyllys gan Richard Griffith, Pen yr Orsedd. Ers hynny mae’r tai wedi bod yn dai elusennol ac wedi cael eu rhentu gan bobl leol gyda Pherson y plwyf a dau o Wardeiniaid eglwys Llangwnnadl yn gyfrifol amdanynt fel ymddiriedolwyr yr elusen. Mae'r ddeiseb yn dweud. "Mae’r gymuned gyfan wedi syfrdanu fod y tai wedi cael eu rhoi ar werth ar y farchnad agored. Ein gobaith ni fel cymuned yw bod y tai yn cael eu tynnu oddi ar y farchnad ac yn cael eu trosglwyddo i ofal y gymuned er mwyn eu hadnewyddu a'u rhentu unwaith eto i bobl leol."  

 

'Buy one get one free'

 

 
Mae'r arwerthwr Beresford Adams yn disgrifio'r ddau fwthyn yn yr hysbyseb sy'n ymddangos yn Wales Online,  "it's a cottage 'buy one get one free' scenario. So, you could be buying one for you and one for your parents to live next door in a once-in-a-lifetime all family move to this stunning area of Gwynedd, close to the coast at Porth Colmon that can be found at the end of the country lane."

 

Gellir gweld y ddeiseb yma