Theatr y Ffwrnes yn Llanelli ar fin ailagor

09/06/2021

Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Theatr y Ffwrnes Llanelli yw un o'r lleoliadau cyntaf yng Nghymru i gyhoeddi ei chynlluniau i ailagor, gyda chynulleidfaoedd yn cael eu croesawu yn ôl i'r adeilad yn ddiweddarach y mis hwn fel rhan o brofiad sain a golau unigryw, Golau’r Ysbryd.

Roedd Theatr y Ffwrnes, sef un o dair theatr a elwir yn Theatrau Sir Gâr ac sy'n eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin, wedi cau ym mis Mawrth 2020 oherwydd pandemig y coronafeirws.

 

Hwn fydd y lleoliad cyntaf o blith y tair theatr i groesawu cynulleidfaoedd yn ôl pan fydd Golau’r Ysbryd  yn agor am gyfnod o chwe wythnos dros yr haf o 23 Mehefin tan 31 Gorffennaf. Mae'r digwyddiad wedi'i gynllunio i fod yn ddiogel o ran rheolau Covid gyda chynulleidfaoedd yn arwain eu hunain drwy'r profiad sain a golau mewn swigod o hyd at 6 o bobl.     

 

Mae'r cysyniad ar gyfer y profiad yn canolbwyntio ar y Golau Ysbryd symbolaidd, sef golau sy'n cael ei adael ymlaen ym mhob theatr pan fo'n wag. Dros y 15 mis diwethaf, mae'r golau hwn yn y Ffwrnes wedi bod yn disgleirio'n lliwgar drwy gydol y pandemig.
Bydd cynulleidfaoedd yn cael eu gwahodd i fynd o gwmpas yr ardaloedd a welir fel arfer gan y perfformwyr a staff y theatr yn unig, wrth iddynt gamu tu cefn i'r llwyfan a gweld y Ffwrnes drwy lygaid y golau hwn.

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein cynlluniau i ailagor y Ffwrnes yr haf hwn. Mae'r tîm yn Theatrau Sir Gâr, ynghyd â thîm creadigol penodol, wedi dod at ei gilydd i ddatblygu digwyddiad i gynulleidfaoedd sy’n wahanol i unrhyw beth arall y byddant wedi'i brofi. Rydym yn edrych ymlaen at rannu'r profiad sain a golau rhyfeddol hwn gyda chynulleidfaoedd lleol a gallu eu croesawu'n ôl yn ddiogel i theatr flaenllaw Sir Gaerfyrddin yn y Ffwrnes.”

 

Bydd y Ffwrnes yn dal i fod ar waith fel Canolfan Frechu tra bod y daith Golau'r Ysbryd yn cael ei chynnal, er bydd y ddau wasanaeth yn cael eu cadw'n gwbl ar wahân. Mae swyddfa docynnau dros dro wedi cael ei sefydlu ar ochr arall yr adeilad i'r ganolfan frechu lle bydd cynulleidfaoedd yn cyrraedd ar gyfer y profiad, a bydd y daith hunan-dywys yn cael ei chynnal yn yr ardaloedd hynny nad ydynt yn cael eu defnyddio gan y ganolfan frechu.

 

Hygyrchedd

 

Gwnaed darpariaethau i sicrhau bod y profiad yn hygyrch i bawb. Bydd sesiynau disgrifiad sain yn cael eu cynnal ar ddiwrnodau dethol ac mae fideos gyda disgrifiadau Iaith Arwyddion Prydain wedi'u cynnwys yn y daith. Nid oes unrhyw risiau yn ystod y daith.

 

Mae pob taith yn cymryd tua 30 munud gyda phob grŵp yn archebu slot amser penodol. Caniateir grwpiau unigol o hyd at 6 o bobl o 6 aelwyd wahanol, gan gynnwys plant, fesul archeb. Tocynnau ar werth o 9 Mehefin. Archebwch ar-lein.

 

Bydd rhagor o fanylion am ailagor Theatrau'r Lyric a'r Glowyr yn dilyn maes o law.