Gŵyl yn dathlu bywyd y Dywysoges Gwenllian, merch Llywelyn ap Gruffudd

Am yr ail flwyddyn yn olynol cynhelir Gŵyl Gwenllian ym Methesda a’r cyffiniau gyda digwyddiadau amrywiol yn dechrau heddiw tan ddydd Sul.

Mae'r wyl hon yn dathlu bywyd y dywysoges Gwenllian, merch Llywelyn ap Gruffudd, Tywysog Cymru. Ar ôl marwolaeth Llywelyn yn Rhagfyr 1282, daeth Cymru i gyd dan reolaeth y Brenin Edward I o Loegr. Gorchmynnodd Edward i'r dywysoges Gwenllian, a oedd yn faban blwydd oed, gael ei chaethiwo i leiandy yn Lloegr fel na châi blant a allai adnewyddu annibyniaeth Cymru. Yno y bu hyd ei marwolaeth 53 o flynyddoedd yn ddiweddarach.

 

Yn sgil y llacio ar reolau cymdeithasol, bydd sawl gweithgaredd wyneb yn wyneb. Yn eu plith bydd gweithdy celf a llenyddiaeth i blant, cyflwyniad i hanes y dywysoges Gwenllian gan y Prifardd a’r hanesydd lleol, Ieuan Wyn, a thaith o gwmpas olion Garth Celyn – man geni Gwenllian – yng nghwmni’r archeolegydd Rhys Mwyn.

 

Deall yr hanes

 

Dywedodd Ieuan Wyn, “Mae hanes gorchfygu Cymru a thynged ein teulu brenhinol, sef Llywodraeth Cymru ar y pryd, yn allweddol i ddeall holl hanes ein cenedl hyd heddiw." Hefyd, efallai am y tro cyntaf eleni yng Ngwynedd, cynhelir gig byw yn Neuadd Ogwen gyda Gwilym Bowen Rhys ac un o hogia’ ‘Pesda, Neil ‘Maffia’ gyda tocynnau ar werth trwy Neuadd Ogwen. Ond bydd angen bod yn sydyn gan mai nifer bychan o docynnau sydd ar gael!

 

Ceir manylion llawn ar dudalen Facebook Gŵyl Gwenllian. Gellir archebu tocynnau Gig Gwenllian yma