Mis i fynd!

20/05/2012

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae'r gwaith o adeiladu'r maes wedi cychwyn gyda'r tracfyrddau cyntaf wrthi'n cael eu gosod. Mae'r bont dros yr afon wedi'i chodi hefyd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eisteddfod Eryri 2012

 

 

Eisteddfod Eryri 2012

 

 

Eisteddfod Eryri 2012

 

Pafiliwn yr Eisteddfod ar ei draed


Eisteddfod Eryri 2012

 

Yn pontio'r maes parcio a maes yr Eisteddfod!


Eisteddfod Eryri 2012

 

Os oes ganddo chi luniau o fwrlwm yr Eisteddfod yn eich ardal chi yna mae croeso i chi eu e-bostio at steffanprys@urdd.org

 

Ffynhonnell: Eisteddfod yr Urdd

 

Os oes gyda chi newyddion am eich menter, prosiect, busnes, sefydliad neu rywbeth unigol, danfonwch at post@lleol.net ac fe wnawn roi'r neges ar led