Cwis Plant Mewn Angen

14/11/2014

Categori: Newyddion

Alex Jones yn cael nap fach gyda Pudsey a'i ffrindiau

Nos Wener, Tachwedd 14eg bydd hi'n noson Plant Mewn Angen eto. Bydd pobl yn codi arian mewn nifer o ffyrdd gwahanol dros y wlad a bydd cyfle i chi weld rhai o'r rhannau gorau ar BBC Cymru.

 

Bydd Wynne Evans yn cyflwyno'n fyw o Ganolfan Casnewydd gyda pherfformiadau gan Katherine Jenkins a Derek Brockway.

 

Ar Radio Cymru, mae Tommo'n teithio trwy Gymru ac yn gorffen ym Mangor lle bydd Tudur Owen yn disgwyl amdano mewn siwt Pudsey (yn ôl y sôn).

 

Mae'r rhan fwyaf ohonoch chi yn siŵr o fod y gyfarwydd â'r telethon flynyddol i godi arian i achosion da yn y DU a thu hwnt. Ond faint y'ch chi'n ei wybod am ei hanes?

 

Atebion ar waelod y dudalen.

1. Pryd darlledwyd Plant Mewn Angen gyntaf?

a) 1927

b) 1955

c) 1980

 

2. Faint o arian a godwyd ar ôl yr apêl cyntaf?

a) £1,143

b) £114,300

c) £1,143,000

 

3. Beth oedd enw'r arth wnaeth ymddangos ar raglen gyntaf Plant Mewn Angen ar y teledu?

a) Sooty

b) Paddington

c) Pudsey

 

4. Ar ddiwedd noson Telethongyntaf Plant Mewn Angen, faint o arian a godwyd?

a) £10,000

b) £100,000

c) £1,000,000

 

5. Ar noson gyntaf Plant Mewn Angen fel telethon ar y teledu, pa ferch oedd yn cyflwyno yn Llundain gyda Terry Wogan?

a) Sue Barker

b) Sue Lawley

c) Siw Hughes

 

6. Pwy oedd yn gyfrifol am greu Pudsey?

a) Yr Arglwydd Reith

b) Plant Barnados

c) Cynllunydd graffeg o'r BBC

 

7. Ar ôl beth gafodd Pudsey ei enw?

a) Ci ei grëwr

b) Cartref genedigol ei grëwr

c) Arth degan ei grëwr

 

Ai yn y dref yma y cafodd Pudsey ei eni?

 

Atebion:

 

1 a : Fe welodd PMA olau dydd gyntaf yn 1927 fel apêl radio pum munud ar ddydd Nadolig. Ymddangosodd PMA ar y teledu gyntaf ym 1955, fel y Children's Hour Christmas Appeal. Yn 1980 fe ddatblygodd PMA i fod yn telethon.

 

2 a : Llwyddodd yr apêl cyntaf i godi £1,143 sydd yn cyfateb i rhyw £27,150 yn arian heddiw. Cafodd yr arian ei ddosbarthu i bedair elusen blant.

 

3 a : Pan ymddangosodd rhaglen PMA ar y teledu gyntaf ym 1955, roedd yn cael i chyflwyno gan arth fach felen sef Sooty ac yn para pum munud.

 

4 c : Yn 1980, darlledwyd nifer o ddarnau byw rhwng y rhaglenni ar BBC1 yn ystod y noson. Ar noson gyntaf PMA ar ei newydd wedd cododd y cyfanswm yn sylweddol i £1 miliwn. Rhwng 1955 a 1979 yr holl gyfanswm a godwyd oedd £625,836.

 

5 b : Terry Wogan a Sue Lawley oedd yn cyflwyno ar y noson.

 

6 c : Daeth Pudsey yn rhan o'r noson yn 1985. Cafodd Pudsey ei gynllunio gan Joanna Ball, oedd yn gweithio fel cynllunydd graffeg yn y BBC.

 

7 b : Mae Pudsey wedi ei enwi ar ôl Pudsey, y dref yn Sir Gorllewin Efrog ble cafodd y cynllunydd Joanna Ball ei magu. Ei thaid oedd Maer y dref.
Angharad Mair gyda Terry Wogan a Sue Cook yn 1986

 

Ffynnonell: Gwefan BBC Cymru Fyw      Dyddiad Cyhoeddi: 14/11/2014

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net