Cadeirydd Newydd i Fforwm Ieuenctid CFfI Cymru

27/11/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Chwith–Dde; Emily Lloyd (Cyn-gadeirydd), Elin Havard (Cadeirdd, Sulwen Richards (Is-gadeirydd).

Teithiodd aelodau o bob cwr o Gymru i Faes y Sioe Frenhinol Cymru ar gyfer penwythnos Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Fforwm Ieuenctid CFfI Cymru ar y 22ain a 23ain o Ragfyr.

 

Wnaeth y penwythnos cynnwys taith i Ganolfan Cig Carw Cymru, ger Aberhonddu, lle cafodd yr aelodau taith o gwmpas y fferm a gwelodd sut y maent wedi arallgyfeirio y busnes. Yna dilynwyd hyn gan ymweliad â Hayley Hanson Hide yn Llandefalle, lle mae cynhyrchion yn cael eu gwneud gan croen a lledr Prydain.

 

Siaradodd Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru am ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf ac annog arweinyddiaeth gwledig. Roedd yna gweithdy sgiliau bywyd gyda Barclays ac yn olaf gweithdy Dug Caeredin.

 

Yn ystod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar dydd Sul etholwyd Elin Havard o CFfI Brycheiniog yn Cadeirydd a Sulwen Richards o CFfI Sir Gâr yn Is-gadeirydd y Fforwm Ieuenctid.

 

Yn siarad ar ôl y cyfarfod, dywedodd Elin;

 

"Mae'n anrhydedd go iawn i gael fy ethol yn Gadeirydd o grŵp fywiog a brwdfrydig, ac edrychaf ymlaen yn eiddgar at yr her a’r rhagolygon gyffrous y flwyddyn sydd i ddod.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net