Croesawu sylwadau'r Gweinidog ar yr iaith

27/11/2014

Categori: Iaith, Newyddion

Croesawodd Cymdeithas yr Iaith sylwadau'r Gweinidog Cynllunio Carl Sargeant o flaen y pwyllgor amgylchedd heddiw sy'n awgrymu y bydd y Gymraeg  yn dilyn pwysau gwleidyddol o sawl cyfeiriad yn cael ei gynnwys yn y mesur cynllunio newydd.

 

Daw'r sylwadau wedi i'r mudiad iaith ddatgan eu bod yn ystyried her gyfreithiol ar y sail bod y Llywodraeth wedi anwybyddu cyngor Comisiynydd y Gymraeg ar y mesur.

 

Wrth groesawu'r newyddion, dywedodd Tamsin Davies, llefarydd cymunedau cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

 

"Rydyn ni'n croesawu'r newyddion bod y Gweinidog nawr yn edrych i wneud y Gymraeg yn rhan o'r Mesur Cynllunio.

 

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn chwilio am greu system gynlluni fydd yn adlewyrchu anghenion Cymru.

 

Meddai, Tamsin " Nawr bod y Llywodraeth wedi derbyn mai'r Gymraeg yn fater sy'n eistedd o fewn fframwaith y Mesur, rydyn ni nawr yn edrych ymlaen at drafod llunio system newydd sy'n adlewyrchu anghenion unigryw Cymru.

 

Ychwanegodd "Byddwn ni'n amlinellu argymhellion mwy manwl wythnos nesaf wrth lansio rhagor o'n cynigion yn y Cynulliad, ac byddwn ni'n gwneud cais i gwrdd a'r Gweinidog i drafod y materion hyn yn bellach.  Allwn ni ddim parhau gyda Mesur sy'n dynwared system sy'n bodoli yn Lloegr. Bydd angen i Lywodraeth Cymru ac i'r Awdurdodau Lleol gweithredu i ddiogelu ac i hyrwyddo'r Gymraeg yn ein cymunedau."

 

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cyhoeddi ail fersiwn eu Mesur Eiddo a Chynllunio ddydd Mawrth nesaf yn y Cynulliad.  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net