23 o ysgoloriaethau yn cael ei gwobrwyo

27/11/2014

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddwyd fod 23 o ysgoloriaethau yn cael ei gwobrwyo gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni i ymgeiswyr llwyddiannus yn y maes.

 

Mae ysgoloriaethau Nuffield yn cael ei rhoi i unigolion sy’n gweithio yn y sector ffermio, y sector bwyd, y sector garddwriaeth neu’r sector wledig.

 

Yn ystod eu hastudiaethau 18 mis o hyd, mae’r ysgoloriaethau yn ymgymryd â phrosiect ymchwil yn eu maes diddordeb ac yn derbyn bwrsari i’w hannog i deithio am o leiaf wyth wythnos, gan ganiatáu iddynt y cyfle i astudio arferion a ddefnyddir gartref a thramor.

 

Ysgolor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2015 yw Mr Aled Davies o Ddryslwyn, ger Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, a’i bwnc ymchwil dewisedig yw 'Dewisiadau yn lle gwrthfiotigau mewn amaethyddiaeth'.

 

Un arall sydd wedi bod yn llwyddiannus yw Aled Jones, Prif Weithredwr Cynorthwyol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru sydd wedi derbyn gwobr Ysgolor Nuffield Ifanc (Bob Matson) 2015 gyda’i brosiect ymchwil 'Rôl cymdeithasau a sioeau amaethyddol wrth hybu, datblygu ac arloesi’r diwydiant amaethyddol'.

 

Yn ôl John T Davies, cadeirydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru “Mae addysg a throsglwyddo gwybodaeth yn rhywbeth y mae’r gymdeithas yn awyddus i’w hannog. Un o’n hamcanion bob amser fu hyrwyddo gwyddoniaeth, ymchwil ac addysg yn ydiwydiannau amaethyddiaeth, garddwriaeth, coedwigaeth a chadwraeth yng Nghymru”

 

Ychwanegodd “Mae darparu’r bwrsari a’r cyfle i unigolyn ddod yn Ysgolor Ffermio Nuffield yn sicrhau bod ein diwydiannau gwledig yn parhau i wella ac elwa ar eu hymchwil a’u dysg.”

 

“Rydym yn dymuno pob lwc i’r ddau Aled gyda’u hastudiaethau ac yn edrych ymlaen at dderbyn eu hadroddiadau pan fyddant wedi’u cyhoeddi.”

 

Derbyniodd pob un o’r 23 ysgolor eu gwobrau’n swyddogol yn y Gynhadledd Nuffield flynyddol ar 21 Tachwedd a byddant yn dechrau ar eu hastudiaethau yn y Flwyddyn Newydd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net