CD newydd Côr Bois Y Felin

07/12/2014

Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Gyda Bob Geldof newydd goncro'r siartiau unwaith eto gyda'i fersiwn diweddaraf o "Band Aid", mae Côr Bois Y Felin, o Bancyfelin ar fin lansio'u CD eu hunain, a chanran o elw'r CD yn mynd at elusen, Diabetes UK.

 

"Mae'n draddodiad gyda'r côr i godi arian yn flynyddol, wrth ganu carolau yn lleol, a rhannu'r arian rhwng elusen rhyngwladol, ag elusen lleol" meddai ysgrifennydd y Côr, Emyr Vaughan.

 

"Dros y dair mlynedd diwethaf, mae'r côr wedi codi dros £2000 ar gyfer elusen. Macmillan, adrannau Canser y Fron a'r Prostate yn ysbytai Glangwili a Llanelli,  ac eleni, yr y'n ni wedi penderfynnu cefnogi elusen Diabetes UK, ac y gobeithiwn bydd rhywfaint o elw'r CD yn rhoi hwb i'r elusen" cefnogodd trysorydd y cor, Clive Edwards.

 

"Recordwyd y CD nol yng nghanol yr haf, ac mae wedi bod yn broses hir i roi'r prosiect at ei gilydd. Mae wedi bod yn brofiad da i'r bois, ar ol gweitho'n galed i ddysgu popeth, roedd diwrnod y recordio'n ddiwrnod hir, ond ma'r cor wedi creu CD da, a swynol tu hwnt, sydd yn deyrnged i'n Cyfarwyddwraig Cerdd, Maureen CHapman". cytunodd Cadeirydd y cor, Alan Fitzpatrick.

 

Mae'r CD, Bois Y Felin, wedi bod ar gael i'w rhag-archebu ar wefan y "bois", www.corboisyfelin.com drwy gydol yr haf, ers i'r wefan newydd gael ei lansio. Mae'r wefan a ffynhonell facebook a twitter y côr wedi bod yn nwylo Gareth Jones, sydd wedi ymroi yn gyfangwbl i'r brosiect, ac mae'r rhyngweithio rhwng y côr a'i cynulleidfa wedi bod arlein yn yr UD, Awstralia a Dwbai.

 

COR2U8

 

"Mae Facebook a Twitter yn bethau ffantastig, gall filoedd weld unrhywbeth wrth glicio un botwm, ac wrth i ni lawnsio'r CD, mae hyn wedi bod yn beth da, wrth i'r CD gael ei werthu i bobol sy'n byw yn Henffordd, Caergrawnt, a Ffiniau'r Alban". Roedd un wythnos, lle wnaeth 7000 o bobol weld rhywbeth yn ymwneud a'r cor, ac ar diwedd y dydd, cor bach o'r un pentre' y'ni!"

 

"Ers son am greu CD, mae'r bois wedi gweithio'n arbennig gyda'u gilydd, drwy ddangos llawer o frawdgarwch yn ystod diwrnod y recordio" medd Maureen CHapman, Cyfarwyddwraig Cerdd y côR, "mae hi wedi bod yn bleser i weithio gyda'r bois, a'm merch, Kristina, sy'n cyfeilio. Mae wedi bod yn brofiad hynod i ni i gyd!"

 

Drwy gymorth Tim Hamill, Stiwdio Sonic One, Llangennech, mae nifer o'r caneuon wedi eu trawnewid wrth iddo gynnwys offerynnau ychwanegol, a'r peth gorau am y CD yw bod rhwybeth at ddant bawb yn mynd i fod arni, o "Hallelujah" Alexandra Burke, i "Love Changes Everything" Andrew Lloyd Webber, a Pan Fo'r Nos yn Hir Ryan Davies, mae rhywbeth ar y CD, bydd pawn yn hoff ohonno.

 

Bydd y bois yn perfformio'n gyson drwy mis Rhagfyr, gan gynnwys perfformiadau yn agos i Lan y Fferi, Nantgaredig, Caerfyrddin, San Cler, ond bydd y lansiad swyddogol yn neuadd pentref Bancyfelin ar nos lun Rhagfyr 15ed.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net