Croesawu ymateb y Llywodraeth i ymholiad y Comisiynydd i wasanaethau gofal sylfaenol

10/12/2014

Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Meri Huws

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi croesawu ymateb cadarnhaol y Gweinidog Iechyd i argymhellion ei hymholiad i wasanaethau gofal sylfaenol yn Gymraeg.

 

Cyhoeddodd y Comisiynydd adroddiad Fy Iaith, Fy Iechyd ar 10 Mehefin 2014.

 

Roedd yr adroddiad yn gwneud 33 o argymhellion ar gyfer gwella darpariaeth gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru ac yn gofyn am ymateb gan y Llywodraeth ymhen chwe mis..

 

Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws:

 

“Gwasanaethau gofal sylfaenol yw cyswllt cyntaf y rhan fwyaf o bobl â'r gwasanaeth iechyd. Wrth gasglu tystiolaeth gan unigolion ar gyfer yr ymholiad, daeth yn amlwg bod yna fylchau mawr yn y ddarpariaeth Gymraeg, a bod hyn yn cael effaith negyddol ar les ac urddas y claf yng Nghymru.

 

“Mae ymateb cadarnhaol y Llywodraeth i’r adroddiad yn rhywbeth rwy’n ei groesawu. Byddaf yn cwrdd â’r Gweinidog Iechyd yn gynnar yn y flwyddyn newydd i drafod cynllun gwaith y Llywodraeth ar gyfer gweithredu’r argymhellion er mwyn gwella profiad y claf yng Nghymru.

 

“Fis diwethaf cynhaliwyd seminar i drafod canfyddiadau ac argymhellion yr ymholiad â gweithwyr y sector iechyd a gwasanaethau gofal sylfaenol. Mae ymateb cadarnhaol y Llywodraeth yn adleisio’r sylwadau a glywsom gan y sector yn y seminar.

 

“Gyda’r Llywodraeth a’r sector iechyd yn gefnogol i’r argymhellion, yr hyn rhaid ei weld yn awr yw gweithredu cadarn ac i amserlen benodol er mwyn sicrhau na fydd cleifion a’u teuluoedd yn dioddef o ganlyniad i ddiffyg gwasanaeth Cymraeg yn y dyfodol.”

 

Hwn oedd adroddiad ymholiad statudol cyntaf y Comisiynydd o dan adran 7 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net