Mae'r dyfodol yn ddigidol, yn ôl Bryn Fôn

15/12/2014

Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Bryn Fôn: Mae'r dyfodol yn ddigidol

Bydd gwrandawyr mewn rhannau o ogledd orllewin Cymru o'r diwedd yn gallu derbyn radio digidol o hyn ymlaen.  Roedd y canwr Bryn Fôn a Martin Geraint yn lansio'r gwasanaeth newydd yn Galeri, Caernarfon ddydd Gwener.

 

Ar ôl lansio'r gwasanaeth, dywedodd Bryn Fôn wrth Lleol.cymru, "Roedd yn bleser, ac yn fraint i dderbyn y dasg o bwyso'r botwm i ddod a radio digidol i Ogledd Orllewin Cymru. Dwi'n falch fod yr holl orsafoedd gwahanol wedi gallu cydweithio i wireddu'r prosiect hwn."


Bydd cerddorion drwyddi draw yn elwa o'r datblygiad hwn, yn ôl y canwr o Ddyffryn Nantlle, "Y gobaith rŵan ydi y bydd ein cerddoriaeth yn swnio yn well. Roedd yn rhwystredig iawn yn y gorffennol ar ôl gwario oriau lawer mewn stiwdio yn recordio, cymysgu a mastro i gael sŵn llawn, ac yna ei glywed yn ôl ar y radio yn swnio yn wan ac yn dila. Mae'r dyfodol yn ddigidol!."


Bydd darllediadau gan drosglwyddyddion yng Nghonwy ac Arfon ar gael mewn trefi yn cynnwys Llandudno, Conwy, Caernarfon a Phwllheli.

 

Bydd y datblygiad hwn yn galluogi i wrandawyr fedru tiwnio eu setiau radio i orsafoedd Capital ( Fersiwn Arfordir y Gogledd), BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales a Nation Radio (Fersiwn Gorllewinol).

 

Daw'r lansiad hwn fel rhan o gynlluniau'r Llywodraeth a'r diwydiant radio i gynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer gwasanaeth DAB ymhob rhan o Brydain.


Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net