Y pleidiau llai yn cwrdd i drafod tactegau

15/12/2014

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Y pleidiau llai yn cwrdd

Daeth Plaid Cymru, yr SNP a'r Blaid Werdd ynghyd i ddatgan eu bod am ymladd yn erbyn agenda o doriadau pleidiau San Steffan. Maent hefyd yn galw ar gael eu cynnwys yn y dadleuon etholiadol arfaethedig sy'n arwain at yr etholiad cyffredinol fis Mai nesaf.  


Yn ystod cyfarfod yn San Steffan heddiw, cyhoeddodd arweinyddion y tair plaid fod yr Etholiad Cyffredinol fis Mai nesaf yn gyfle i newid gwleidyddiaeth Prydain er gwell.

Dywedodd arweinydd yr SNP Nicola Sturgeon fod yna ragor o doriadau ar y gweill, ni waeth pa blaid fydd yn rheoli,

"Does dim diwedd i doriadau San Steffan sydd eisoes yn taro’r Alban yn galed - cyhoeddodd Datganiad yr Hydref werth £15 biliwn o doriadau ychwanegol fydd yn ein hwynebu.


Yn ôl Sturgeon, "Er gwaetha'r niwed, mae’r Torïaid a'r Blaid Lafur wedi gwneud yn hollol glir eu bod yn benderfynol o ddal ati doed a ddelo. Mae’n bryd cymryd agwedd newydd at wleidyddiaeth Prydain - ac i’n pleidiau ni i ddefnyddio eu dylanwad i greu newid blaengar yn San Steffan.

"Ynghyd â Phlaid Cymru a’r Blaid Werdd, fe wnawn weithio i wneud popeth o fewn ein gallu i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb a chreu twf economaidd cynaliadwy."


Mynnodd Leanne Wood ar ran Plaid Cymru fod angen cynnwys y pleidiau llai yn y dadleuon arfaethedig,

"Mae’n anghyfiawn ac yn annemocrataidd hepgor ein tair plaid o ddadleuon arfaethedig yr arweinyddion yn ystod etholiadau’r DG."


Ychwanegodd, "Mae pobl Cymru yn wynebu dewis gwirioneddol adeg yr etholiad. Mae tair plaid San Steffan wedi ymrwymo i economeg chwalu a llosgi. Mae hynny’n golygu toriadau er mwyn toriadau yn hytrach na chydbwyso’r llyfrau trwy fuddsoddi a lledaenu cyfle."


Dywedodd Natalie Bennett, arweinydd y Blaid Werdd yng Nghymru a Lloegr fod yna ffordd newydd o wleidyddiaeth,

"Gyda’n gilydd, rydym yn cynrychioli ffordd newydd o wleidydda, gan symud ymaith oddi wrth fodel pethau-fel-maen-nhw y Torïaid, Llafur a’r Democratiaid Rhyddfrydol sydd yn llai a llai cynrychioliadol o farn pobl gyffredin."


Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net