Teyrngedau lu i Alun Sbardun

16/12/2014

Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Alun Sbardun: Cerddor Amryddawn

Cafwyd teyrngedau lu gan fawrion y genedl neithiwr pan glywyd am farwolaeth sydyn Alun 'Sbardun' Huws.

 

Yn wreiddiol o Benrhyndeudraeth, aeth Alun ymlaen i fod yn aelod allweddol o fand poblogaidd y Tebot Piws gyda Dewi 'Pws' Morris.

 

Yn ogystal â'r Tebot, roedd hefyd yn aelod o fandiau eiconig Edward H Dafis, Ac Eraill a Mynediad am Ddim. Bu hefyd yn rhan annatod o'r opera roc unigryw Nia Ben Aur yn ystod yr un cyfnod. Mae Sbardun yn cael ei ystyried fel un o arloeswyr y Sîn Gerddoriaeth Gymraeg yn y 1960au a'r 1970au lle y cafodd ddylanwad parhaol ar genedlaethau o gerddorion yn ddiweddarach a fu'n canu'n Gymraeg. 

 

Roedd gan Sbardun y ddawn gynhenid i ysgrifennu geiriau heb ei hail, heb sôn am y ddawn i ddiddanu ar lwyfan. Yn y 1990au, bu'n ysgrifennu perlau ar gyfer Bryn Fôn fel Tre Porthmadog, gyda'i gân fwyaf enwog 'Abar stalwm' sy'n sôn am gymeriadau chwedlonol, a'i fagwraeth yn ei annwyl Benrhyndeudraeth.

 

Ym 2011, ymunodd â cherddorion eraill fel Elin Fflur i gymryd rhan mewn cân i godi arian at elusen Y Stafell Fyw yng Nghaerdydd, sy'n ganolfan i gynorthwyo pobl sy'n cael anhawster gydag alcohol a chyffuriau. Bydd yna golled fawr ar ei ôl, gyda'i gyfraniad i ddiwylliant poblogaidd yn y Gymraeg yn aruthrol.

 

Dyma detholiad o'r ymatebion ar Trydar i'r newyddion trist.