Goleuo'r Gogledd 2012

13/09/2012

Categori: Arian a Busnes

Goleuo'r Gogledd 2012 Dydd Gwener, 2il Tachwedd - Venue Cymru, Llandudno

Mae cynhadledd Goleuo'r Gogledd wedi tyfu i fod yn un o'r digwyddiadau yng nghalendr busnes y rhanbarth y dylech, heb os, ei mynychu. Nod y diwrnod yw ysbrydoli, addysgu a dod â busnesau a mudiadau ynghyd i greu partneriaethau buddiol er mwyn tyfu a ffynnu.

Yn ystod y digwyddiad undydd hwn roddir cyfle i fynychwyr ganolbwyntio ar eu busnesau ac maent yn gadael wedi’u harfogi â syniadau arloesol, sgiliau a gwybodaeth newydd ynghyd â llwyth o gysylltiadau gwerthfawr.

Ymunwch â ni i ddysgu sut y gallwch barhau i fod yn gystadleuol, wella eich perfformiad a chanfod ffyrdd newydd o weithio mewn economi lle mae aros cam ar y blaen yn gwbl hanfodol.

 

Prif Siaradwyr 

 

 

 

 

Pam Ddyliech Chi Fynychu?

- Dysgwch sut i gyflwyno safon Olympaidd i’r gweithle gan y cyn-athletwr a’r hyfforddwr busnes, Roger Black MBE
- Cewch glywed gan Dave Coplin o Microsoft, sut y bydd technoleg y genhedlaeth nesaf yn creu cyfleoedd newydd i’ch busnes.
- Dysgwch hanfodion llwyddiant gan Rachel Clacher, cyd-sylfaenydd Moneypenny
- Dewch o hyd i gysylltiadau gwerthfawr trwy sesiwn rhwydweithio Ewan Sturman, BNI
- Cyfle i gymryd rhan mewn gweithdai rhyngweithiol
- Arddangosfa gyda chynrychiolwyr o’r sector preifat, cyhoeddus a nid-er-elw

Pwy Sy’n Mynychu’r Gynhadledd?

- Arweinwyr busnes a gwleidyddion
- Cynrychiolwyr o amryw o fudiadau proffesiynol
- Perchnogion-reolwyr mentrau bach a chanolig uchelgeisiol
- Rheolwyr ac arweinwyr o’r sector cyhoeddus a’r sector nid-er-elw

 


I fod yn rhan o brif ddigwyddiad busnes Gogledd Cymru: cofrestrwch yma.

 

Gwefan

 

 

Os oes gyda chi newyddion am eich menter, prosiect, busnes, sefydliad neu rywbeth unigol, danfonwch at post@lleol.net ac fe wnawn roi'r neges ar led.