Ffilm Gruff Rhys wedi'i henwebu am wobr

04/02/2015

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

ffilm American Interior

Mae’r ffilm American Interior sydd wedi’i chynhyrchu gan ganwr y Super Furry Animals, Gruff Rhys, wedi cael ei henwebu yn y categori rhaglen ddogfen orau ar gyfer y Gwobrau Ffilm Cenedlaethol.  Derbyniodd y ffilm ganmoliaeth uchel yn y wasg ym Mhrydain pan ddaeth allan fis Mai y llynedd.

 

Nid yn unig y gwnaethpwyd ffilm, ond cynhyrchwyd albwm gysyniadol ac Ap i gydfynd, lle cawn hanes Gruff Rhys yn olrhain taith John Evans i’r Unol Daleithau yn 1792 i chwilio am lwyth y Mandaniaid.

 

Gadawodd John Evans Gymru am America gyda dim ond $1.75 yn ei boced er mwyn chwilio am lwyth coll o Indiaid brodorol oedd yn siarad Cymraeg. Ar ei ben ei hun a heb geffyl, cerddodd i wylltiroedd y Gwastadeddau Eang yn y Gorllewin Gwyllt gan ailymddangos saith mlynedd yn ddiweddarach fel Don Juan Evans.

 

Yn ystod yr antur ryfeddol ond hollol wir hon, enillodd John ymddiriedolaeth llwythau brodorol yr Omaha a’r Mandaniaid. Mi nofiodd gydag aligetors. A hela’r beison. Daeth drwyddi’n fyw ar ôl dal malaria; newidiodd ochr gan dalu gwrogaeth i goron Sbaen ac ar ei ben ei hun bach, llwyddodd i fachu North Dakota oddi ar y Canadiaid. Yn ôl y chwedl, bu farw’n wallgof a heb sentan i’w enw yn New Orleans yn ddim ond naw ar hugain oed, heb sylweddoli cymaint yr oedd wedi’i gyflawni.

 

I bleidleisio dros y ffilm ewch i’r ddolen yma

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net