Os gwelwch yn dda ga'i grempog?

17/02/2015

Categori: Bwyd, Hamdden

Diwrnod Crempog heddiw

Er mwyn gwlychu’r gweflau, a chan ei bod yn ddiwrnod crempog heddiw, rydym yn Lleol.Cymru am glodfori’r crempog annwyl. Pa fath o grempog ydych chi’n licio? Ai un tew albanaidd, neu’r hen grempog canolig Cymreig ynteu grempog tenau Ffrengig? Mae’r cwestiwn hwn yn hynod bwysig sy'n cymryd sylw'r Genedl.

 

Dydd Mawrth Ynyd yw'r diwrnod o flaen Dydd Mercher Lludw, sef y diwrnod olaf cyn dechrau gŵyl y Grawys yn y calendr Cristnogol. Daw’r "Dydd Mawrth Ynyd, crempog bob munud". Daw'r gair Cymraeg 'ynyd' o'r gair Lladin initium ('cychwyn'), sy’n cyfeirio at agosáu'r Grawys.

 

Mae yna drafodaeth danllyd yn digwydd mae'n siwr ar hyd a lled y wlad am eich hoff grempog, boed yn grempog gyda lemwn a siwgwr, triog neu nutella. Mae yna wrth gwrs grempog sawrus hefyd, gyda phobl Efrog Newydd yn cael crempog i frecwast, gyda bacwn tenau a thriog masarnen (maple). Yn sicr, gall bawb gytuno fod crempog gyda phaned o de poeth yn cyd-fynd yn berffaith.  Rydym wedi hel y negeseuon trydar at ei gilydd i danio’r archwaeth, a dyma gerdd yr ydych i gyd yn gyfarwydd gydag hi. Mwynhewch y bwyta!   


Modryb Elin Enog

 

Os gwelwch chi'n dda ga i grempog?

Cewch chithau de a siwgr brown

A phwdin lond eich ffedog

Modryb Elin Enog

Mae 'ngheg i'n grimp am grempog

Mae Mam rhy dlawd i brynu blawd

A Sian yn rhy ddiog i nol y triog

A 'nhad yn rhy wael i weithio

Os gwelwch chi'n dda ga i grempog?