Cwmni Arriva yn cam-ynganu enwau

19/02/2015

Categori: Iaith, Newyddion

Y mae landlord Tafarn y Plu, Llanystumdwy ger Criccieth wedi gwneud cwyn swyddogol i gwmni trenau Arriva, yn dilyn camynganiad enwau lleoedd ar yr uchelseinydd. 

 

Y mae Ian Parri sy’n gyn-golofnydd gyda’r Daily Post hefyd wedi hysbysu  Comisiynydd y Gymraeg am gam-ynganiad enwau ar yr uchelseinydd yn ystod taith ar lein rhwng Blaenau Ffestiniog a Llandudno. 

 

Y mae’r llythyr yn nodi, ‘Ddoe bûm yn disgwyl am un o'ch trenau yng ngorsaf Dolwyddelan. Roedd tua 5 o'r 7 teithiwr oedd yn disgwyl yn siarad Cymraeg, ond cafwyd cyhoeddiad uniaith Saesneg ar yr uchelseinydd yn ein hysbysu bod y trên ar ei ffordd o Flaenau Ffestiniog.’"

 

Cythruddwyd Ian Parri gan gam-ynganiad enwau lleoedd trefi Llandudno a Tal-y-Cafn, ‘ Ac os nad oedd hynny'n ddigon, roedd yr ynganu o enwau'r gorsafoedd i lawr y lein am Landudno yn hollol gywilyddus. Allwch chi egluro ymhle'n union mae "Tal-ii-saffn", "Pont-iii-Pant", a "Thlchlandidno"? Ymddengys mai Tal-y-Cafn, Pont-y-Pant a Llandudno oeddynt.

 

Annerbyniol 

 

"Mae hyn yn annerbyniol llwyr, ac yn ymylu ar fod yn hiliol gan na fyddech chi byth yn ystyried defnyddio cyhoeddiad o enw lle yn Lloegr fuasai mor ddiawledig o anghywir â hyn. Mae'r modd yr ynganir enwau lleoedd ar Lein y Cambrian hefyd yn hynod ddiffygiol."

 

Mae’n credu fod angen i’r cwmni sicrhau fod yr enwau yn gywir er mwyn annog ymwelwyr i ynganu'r enwau yn gywir hefyd, ‘Nid mater o barch tuag at frodorion y wlad hon yn unig ydy hyn; mae hefyd yn annog mewnfudwyr ac ymwelwyr i feddwl bod eu cam-ynganu nhw o'r enwau hyn yn gywir.

 

Mae'n cynnig fod y cwmni yn cyflogi pobl a fyddai'n gallu ynganu'r enwau yn gywir, "Nid yw'n gofyn llawer i ddefnyddio rhywun sy'n gallu ynganu enwau Cymraeg a Chymreig i wneud y recordiadau hyn. Os na wyddoch am bobl a fedr, byddaf yn hollol fodlon i'ch cyfeirio tuag atynt."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net