Lansio deiseb i gefnogi Ffermwyr Ifanc Cymru

20/02/2015

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Lansio deiseb i gefnogi Ffermwyr Ifanc Cymru

Cafodd deiseb ei lansio yr wythnos hon fel datganiad o gefnogaeth i fudiad Ffermwyr Ifanc Cymru gyda’r thros 900 wedi arwyddo’n barod. 

 

Mae’r mudiad yn wynebu cyfnod ansicr, gan fod y Mudiad wedi colli nawdd hanfodol yn ddiweddar, sy’n ergyd iddynt.  

 

Y mae’r ddeiseb yn nodi, "Yr wyf i y llofnodydd isod wedi elwa o’r dylanwadau a’r gwaith cadarnhaol sydd wedi eu gynnig gan Fudiad yr C.Ff.I ar draws cymunedau Cefn Gwlad Cymru. ‘Mudiad Ieuenctid mwyaf yng Nghefn Gwlad Cymru’ ‘Yn creu cyfleoedd i’n haelodau ddisgleirio"

 

Bu’r clwb yn ddiweddar yn cyfarfod Llywodraeth Cymru o ganlyniad i'r newydd y bydd y ffynonellau incwm i’r clwb yn dod i ben ar 1 Ebrill eleni - sydd yn golygu na fydd y mudiad yn derbyn £360,000 o grantiau y flwyddyn am y dair blynedd nesaf.

 

Mae yna lawer yn gefnogol i’r mudiad gyda ffigyrau amlwg fel y gyflwynwraig Anni Llyn a’r llenor Karen Owen wedi arwyddo’r ddeiseb ar y we. 

 

I arwyddo’r ddeiseb, ewch i'r ddolen hon

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net