Yws Gwynedd yn cipio tair gwobr

24/02/2015

Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Daeth yr artist Yws Gwynedd i’r brig yng Ngwobrau’r Selar a gynhaliwyd yn Aberystwyth dros y penwythnos, wrth iddo gipio triawd o wobrwyon.

 

Llwyddodd cyn ganwr Frizbee i sicrhau tair gwobr sef ‘Artist Unigol Gorau’, ‘Cân Orau’ am y trac ‘Neb ar Ôl’, a ‘Record Hir Orau am ei albwm unigol cyntaf Codi / Cysgu. Er nad oedd Yws yn perfformio ar y noson o ganlyniad i enedigaeth diweddar ei blentyn cyntaf, roedd yn Aberystwyth i gasglu ei hatric o wobrau.

 

Gadawodd Sŵnami gyda dwy wobr - ‘Record Fer Orau’ am eu sengl ddwbl ‘Cynnydd / Gwenwyn’, a ‘Fideo Gorau’ am ‘Gwenwyn’ a gynhyrchwyd gan Storm + Shelter.

 

Roedd yn noson lwyddiannus hefyd i Candelas, oedd yn cloi y digwyddiad cofiadwy gyda set anhygoel, wrth iddyn nhw gipio gwobrau ‘Gwaith Celf Gorau’ ac efallai prif deitl y noson, ‘Band Gorau’. Cafodd Lisa Gwilym y wobr am y cyflwynydd gorau, gyda'r nosweithiau Pedwar a Chwech yng Nghaernarfon yn ennill y wobr am yr hyrwyddwyr gorau. 

 

Gyda tua 700 o bobl yn dod i ymuno â’r dathlu gyda’r enillwyr, does dim amheuaeth bod Gwobrau’r Selar eleni yn ddigwyddiad cofiadwy iawn unwaith eto.

 

“A hithau’n drydedd flwyddyn i ni gynnal Gwobrau’r Selar fel digwyddiad byw, does dim amheuaeth ei fod wedi cydio yn nychymyg pobl, a bod yr artistiaid a’r gynulleidfa’n gweld hwn fel un o uchafbwyntiau cerddorol y flwyddyn” meddai Uwch Olygydd Y Selar, Owain Schiavone.

“Mae’r ffaith mai’r gynulleidfa sy’n dewis yr enillwyr yn y bleidlais gyhoeddus yn golygu bod ganddyn nhw berchnogaeth dros yr holl beth a dwi’n credu bod hynny’n ffactor amlwg yn llwyddiant y digwyddiad.”

 

Gwobrau poblogaidd

 

“Unwaith eto eleni roedd nifer o fysus yn llawn o bobl yn teithio i Aber, ac mae’n arwydd da iawn bod  criwiau o bobl ifanc yn fodlon teithio o Ynys Môn, Caerdydd, Sir Benfro a thu hwnt er mwyn dod i ddigwyddiad fel hwn” meddai Owain Schiavone.

 

Ychwanegodd, “Mae’n awgrymu bod y sin yn rywbeth cyffrous ar hyn o bryd, ac mae hynny’n gadarnhaol iawn ar gyfer y dyfodol.”

 

Dyma Yws Gwynedd yn fyw, gyda Neb ar Ôl. 

 

 

Rhestr lawn enillwyr Gwobrau’r Selar:

 

Record Fer Orau - Cynnydd / Gwenwyn – Sŵnami

 

Cân Orau - Neb ar Ôl – Yws Gwynedd

 

Gwaith Celf Gorau - Bodoli’n Ddistaw – Candelas

 

Hyrwyddwyr Gorau - 4 a 6

 

Cyflwynydd Cerddoriaeth Gorau - Lisa Gwilym

 

Artist Unigol Gorau - Yws Gwynedd

 

Digwyddiad Byw Gorau - Maes B, Eisteddfod Llanelli

 

Fideo Cerddoriaeth Gorau - Gwenwyn – Sŵnami

 

Record Hir Orau - Codi / Cysgu – Yws Gwynedd

 

Band neu Artist Newydd Gorau - Ysgol Sul

 

Band Gorau - Candelas

 

Offerynnwr Gorau – Lewis Williams (Sŵnami / Candelas)

 

Llun: BBC RADIO CYMRU

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net