Croesawu 'cefnogaeth aruthrol' yn ôl cadeirydd mudiad

24/02/2015

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Iwan Meirion yn croesawu'r gefnogaeth aruthrol

Mae Cadeirydd Ffermwyr Ifanc Cymru wedi croesawu’r gefnogaeth sydd wedi bod yn dilyn y cyhoeddiad am y toriad mewn nawdd, ac ansicrwydd dros ddyfodol y mudiad. 

 

Dywedodd y Cadeirydd, Iwan Meirion fod maint y gefnogaeth yn dangos pa mor bwysig yw’r mudiad i gefn gwlad Cymru, ‘Mae'r gefnogaeth mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru wedi derbyn yn dilyn y cyhoeddiad am y toriadau ariannol wedi bod yn aruthrol. Mae’n dangos pa mor bwysig yw'r mudiad i bobl yng Nghefn Gwlad Cymru a faint y maent wedi elwa o’r Ffermwyr Ifanc.

 

Mae sawl enw adnabyddus wedi dangos eu cefnogaeth i’r mudiad yn cynnwys y llenor Karen Owen a’r gyflwynwraig Anni Llŷn. 

 

Mae’r mudiad yn galw ar aelodau'r cyhoedd i ddatgan eu cefnogaeth, yn dilyn y newyddion diweddar fod dau o'i brif ffynonellau cyllido wedi cael eu torri.

 

Mae cyfle i gefnogwyr lofnodi datganiad o fantais a chefnogaeth ar gyfer y mudiad ieuenctid gwledig mwyaf yng Nghymru. Mae croeso i gefnogwyr roi rhodd tuag at y mudiad hefyd. 

 

Gallwch arwyddo’r datganiad yma ac mae copïau papur ar gael gan Swyddfa Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net