Leanne Wood yn galw am gydraddoldeb gyda'r Alban

25/02/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Leanne Wood yn galw am gydraddoldeb gyda'r Alban

Mae Plaid Cymru wedi galw ar San Steffan i sicrhau cydraddoldeb i Gymru ar drothwy datganiad gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb ynghylch datganoli pwerau pellach i Gymru, gyda rhybudd gan Leanne Wood y dylai Cymru gael ei thrin fel partner cyfartal mewn teulu o genhedloedd.

 

Rhybuddiodd Leanne Wood mai dyma gyfle olaf San Steffan i gyflwyno cydraddoldeb i Gymru ar eu telerau eu hunain, a  rhybuddiodd nad oes rheswm pam y byddai’n rhaid i Gymru dderbyn setliad datganoli llai na’r hyn a gynigir i’r Alban a Gogledd Iwerddon.

 

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood, “Dyma gyfle olaf San Steffan i gyflwyno cydraddoldeb i Gymru ar eu telerau eu hunain. Does dim rheswm pam y byddai’n rhaid i Gymru oddef datganoli sy’n eilradd i’r Alban neu Ogledd Iwerddon.

 

Ychwanegodd, “Maen nhw’n dweud wrthym ein bod yn deulu o genhedloedd – mae’n amser trin Cymru yn gydradd.

“Os na fydd San Steffan yn rhoi cydraddoldeb i Gymru, yna’r unig ffordd i ni ennill tegwch i Gymru yw trwy ethol ein tîm cryfaf erioed o ASau Plaid Cymru ym mis Mai all ddal cydbwysedd grym ac ennill buddsoddiad yn ein gwasanaethau cyhoeddus a chydraddoldeb i’n cenedl.”

 

Daw hyn yn dilyn haeriad yr Athro Richard Wyn Jones fod Cymru ‘ymhell ar y cyrion’ yn y drafodaeth dros ddatganoli a fydd yn parhau rhwng San Steffan a’r Alban. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net