Adroddiad Donaldson: Dim Gweledigaeth

26/02/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Adroddiad Donaldson: Dim Gweledigaeth

Er bod Adroddiad Donaldson yn cydnabod cyfraniad addysg Gymraeg, dyw’r adroddiad ddim yn cynnig gweledigaeth am rôl addysg Gymraeg wrth greu gwlad ddwyieithog.  Dyna honiad y mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wrth ymateb i’r adroddiad.

 

Medd Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG, “Mae gan Lywodraeth Cymru’r nod o greu gwlad ddwyieithog. Mae adroddiad Donaldson fel pe bai’n trafod y Gymraeg yn bwnc, ymysg pynciau eraill. Er ei fod yn cydnabod gwerth ysgolion Cymraeg, ac am eu gweld yn ganolbwynt i hyrwyddo arfer da, dyw’r adroddiad ddim yn cynnig gweledigaeth ar gyfer y twf y mae’n rhaid i ni ei weld mewn addysg Gymraeg.”

 

“Mae’n dda bod yr adroddiad am weld y Gymraeg yn cael ei datblygu’n iaith drafod mewn ysgolion Saesneg. Y ffordd orau o wneud hyn yw defnyddio’r iaith fel cyfrwng, a dyw’r adroddiad ddim yn cynnig ffordd ymlaen yn hyn o beth.”

 

“Wrth i ni a’r Llywodraeth drafod adroddiad Donaldson, mae angen cael gweledigaeth glir am rôl y Gymraeg mewn addysg wrth i ni greu Cymru ddwyieithog.  Bu ysgolion Cymru’n ddigon hir yn fodd o ladd yr iaith.  Daeth yn bryd iddyn nhw ddod yn gyfrwng ei hadfywio.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net