Comedïwyr blaenllaw yn codi ymwybyddiaeth dros Addysg Gymraeg

27/02/2015

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith

Daniel Glyn yn cymryd rhan

Heno, bydd comedïwyr blaenllaw yn cymryd rhan mewn gig i godi ymwybyddiaeth dros Addysg Gymraeg yn y ddinas.

 

Bydd y cyflwynydd a’r comedïwr poblogaidd Daniel Glyn a’i gyfeillion yn perfformio yng Nghlwb Lyndon ar Clare Rd, Grangetown, i gellwair a rhannu geiriau ffraeth – a phwy wŷr, tynnu blewyn o drwyn ambell un o’r gwleidyddion lleol!  Cefnogir y digwyddiad gan Gylch Meithrin Grangetown a’r Bae, Ysgol Pwll Coch ac Ymgyrch TAG, sydd yn parhau yn eu hymdrechion i sefydlu Ysgol Gynradd Gymraeg ar gyfer Grangetown a Threbiwt.

 

Yn ymuno â Daniel bydd criw dethol o dalentau’r sin ac mae’n addo bod yn noswaith amlieithog ac aml-ddiwylliannol.  Fe fydd yr hanner-Cymro, hanner-Sbaenwr Ignacio Lopez, yn cynnig talp o’i hiwmor unigryw, a seren newydd y sin, Leroy Brito o Drebiwt yn cynrychioli’r dalent leol, a chroeso yn cael ei ymestyn i ogleddwr, hyd yn oed,  sef y seren radio a theledu, Tudur Owen.

 

Meddai Huw Williams, ysgrifennydd Ymgyrch TAG, “Rydym yn arbennig o ddiolchgar i Daniel a’r criw am eu cefnogaeth ac yn edrych ymlaen yn arw i’r arlwy. Mae’n wych cael cynnal noswaith fel hyn, a rhoi llwyfan sy’n cysylltu’r Gymraeg gydag ychydig o hiwmor.  Mae’n siŵr y cawn gryn amrywiaeth ar y noson ac rwyf wedi clywed pethau gwych am y setiau – yn enwedig clincar o jôc gan Leroy Brito am Bobol y Cwm!

 

“Mewn wythnos pan mae Alun Cairns – Aelod Seneddol Toriaidd Bro Morgannwg -  wedi bod yn siarad rwtsh am elitiaeth yr iaith, dyma ni’n chwalu’r myth gydag ychydig o hwyl a sbri.  Rydym ni hyd yn oed yn hapus i groesawu Tudur Owen i ymuno gyda’r hwyl, sydd yn dweud y cwbl am natur werinol a goddefgar y gymuned leol - ond rydy’ ni yn pryderu braidd a fydd y gynulleidfa yn gallu deall ei Saesneg.

 

“Ac os bydd y comedïwyr yn fyr o ddeunydd newydd, rwy’n siwr y gallwn gynnig hen ddigon o jôcs yn sgil ein profiad o’r cynghorwyr lleol.”

 

Bydd y drysau’n agor am 7.30yh, gyda’r sioe i ddechrau am 8yh, ac yna disgo gyda chlasuron Cymraeg tan 1yh.  Mi fydd y comedi gan fwyaf yn y Saesneg, a phopeth arall yn eich dewis iaith.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net