Cymru a'r byd yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant

03/03/2015

Categori: Ar-lein, Hamdden, Newyddion

Bu’r Cymry dros y byd yn dathlu Gŵyl ein Nawddsant dros y penwythnos, gyda’r Ddraig Goch hyd yn oed yn cyhwfan uwchben y farchnad ariannol yn Wall Street, Efrog Newydd a thudalen flaen Google wedi’i throi yn furlun i gofio ein diwrnod cenedlaethol.

 

Fe gynhaliwyd digwyddiadau ledled Cymru, o Fangor, Pwllheli, Wrecsam a Chaernarfon yn y gogledd i Aberystwyth yn y canolbarth, a draw i’r brifddinas Caerdydd yn y de ddwyrain. Cafwyd gorymdeithiau ar strydoedd llawer o’n trefi bach a mawr ac ar y fwydlen mewn sawl lle, cafwyd prydau blasus o gawl cennin, Lob sgows neu gacenni cri/picer a man. 

 

Dyma gipolwg o’r dathliadau, y negeseuon trydar a’r gorymdeithiau ar ddydd Gŵyl Dewi Sant eleni: