Annog pobl i ail-ddechrau darllen

17/03/2015

Categori: Llenyddiaeth

Huw Lewis: Annog pobl i ddarllen stori sydyn

Gydag un oedolyn ym mhob tri yn y Deyrnas Gyfunol bellach yn dewis peidio â darllen er mwyn pleser, cafodd ymgyrch Stori Sydyn ei lansio ddoe yng Nghaerdydd yn annog y rhai hynny sydd wedi mynd allan o’r arfer i godi llyfr a dechrau darllen. 

 

Mae teitl cyfres Stori Sydyn yn disgrifio’r llyfrau yn union, sef cyfrolau byr, difyr i ddenu pobl yn ôl i’r arfer o ddarllen. Gyda phob teitl yn ddim ond 80 tudalen o hyd, mae yna rywbeth i apelio at bob chwaeth – o ramant i chwaraeon a chofiannau, ac o hanes i ddatrys a dirgelwch. Ac fel bonws ychwanegol, dim ond £1 yw cost pob teitl!

 

Meddai Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, “Mae darllen yn gwneud cymaint o les i ni, a gall helpu i ostwng lefelau straen, gwella’r cof, ac ehangu ein geirfa. Yn anffodus, fodd bynnag, mae rhai pobl nad ydynt yn dewis darllen o gwbl, neu’n mynd allan o’r arfer o ddarllen.

 

Mae Huw Lewis yn gobeithio y bydd y gyfres hon yn annog pobl i ddychwelyd i'r arfer o ddarllen, “Mae’n bleser mawr gen i lansio’r teitlau diweddaraf hyn yn y gyfres Stori Sydyn. Llyfrau byr, fforddiadwy ydynt, wedi eu hysgrifennu gan nifer o bobl adnabyddus, a’r gobaith yw y byddant yn annog pobl ym mhob rhan o Gymru i dreulio amser yn darllen."

 

Ychwanegodd, “Gwella llythrennedd yw un o’m prif flaenoriaethau fel Gweinidog Addysg, ac rwy’n hynod falch fod Llywodraeth Cymru’n parhau i allu cynnig cefnogaeth ariannol i’r cynllun pwysig hwn.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net