Yr actor Ioan Hefin ymhlith sêr y sgrin fawr

10/04/2015

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd yr actor Ioan Hefin yn ymddangos mewn ffilm ymhlith sêr y sgrin fawr megis  Samuel L Jackson, Eva Green, y Fonesig Judi Dench a Rupert Everett yn 2016. 

 

Enw’r ffilm yw Peregrine’s Home for Peculiars sy’n addasiad o  nofel Ransom Riggs Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children. Dechreuodd y ffilmio’r wythnos hon a bydd yn treulio pythefnos ar leoliad dros y mis nesaf.

 

Mae Ioan hefyd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac  y mae ei brofiad fel yn galluogi iddo roi cyngor a gwybodaeth o fywyd go iawn i’w fyfyrwyr ynglŷn â’r diwydiant.

 

Meddai Ioan, “Un o’r modylau rwy’n ei addysgu yw ‘Y Diwydiant Perfformio’ lle gallwn drafod realiti y diwydiant o safbwynt ymarferwr. Gallaf dynnu ar fy mhrofiadau personol a gobeithio rhoi gwell syniad iddyn nhw ynglŷn â beth i’w ddisgwyl ac i baratoi amdano.”

 

Mae’r cwrs BA Actio ble mae Ioan yn darlithio, yn rhaglen arloesol a luniwyd ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno cael gyrfa yn y diwydiant perfformio. Mae’r radd yn taro cydbwysedd rhwng hyfforddiant galwedigaethol i actorion, astudiaeth gyd-destunol ac archwiliad creadigol o ddamcaniaeth ym maes perfformio.

 

Aeth Ioan yn ei flaen, “Mae’n bwysig bod myfyrwyr yn deall natur y diwydiant maen nhw’n mynd i mewn iddo, yr angen i ddyfalbarhau a chadw i fynd dro ar ôl tro er mwyn cyflawni’u huchelgeisiau a cynnal eu hymrwymiad. Mae perfformio yn alwedigaeth ac yn angerdd, ond nid bob amser ffrwd incwm. Nid oes ‘fformwla’ i lwyddo yn y diwydiant hwn, fel actor nid ydych byth yn gwybod sut bydd pethau’n troi allan.

 

Ychwanegodd, “Rwy’n credu’n gryf y dylai unrhyw un sy’n cyflenwi yn y maes perfformio o fewn addysg uwch hefyd ymgysylltu'n uniongyrchol â'r diwydiant, am fod pethau’n datblygu ac yn newid yn gyson, mae angen i'r berthynas rhwng y byd addysg a'r byd galwedigaethol gael eu hail -ddiffinio yn barhaus.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net