Ymgais i greu cerdd fwya'r byd

22/04/2015

Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Nei Karadog: Bardd Plant Cymru

Mae Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog yn galw holl feirdd bychain Cymru i godi pensil â chyfansoddi cerdd er mwyn cyfrannu at Gerdd Fawr Plant Cymru. 

 

Dylai'r cerddi fod yn bedair llinell sy'n odli A-B-A-B ar y thema 'pethau bychain'. Bydd y cerddi bychain unigol yn cael eu casglu ynghyd a'u golygu gan Aneirin i greu cerdd fwya'r byd. 

 

Caiff y gerdd fawr ei darllen brynhawn dydd Mawrth y 26ain o Fai yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili, lle bydd enw’r Bardd Plant Cymru nesaf hefyd yn cael ei ddatgelu. Bydd enw pob ysgol sy’n cymryd rhan yn y gerdd fawr yn cael ei roi mewn het, a byddwn yn dewis un ysgol ar hap i ennill ymweliad gan Fardd Plant Cymru yn nhymor yr haf.

 


 

 

Y dyddiad cau yw dydd Mawrth 5 Mai, felly peidiwch ag oedi - anfonwch eich cerddi at Aneirin ar unwaith. Gallwch yrru eich cerddi drwy ddefnyddio ffurflen ddigidol ar wefan Bardd Plant Cymru

 

Am ragor o fanylion am gynllun Bardd Plant Cymru neu’r Gerdd Fawr,  cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru, barddplant@llenyddiaethcymru.org / 029 20472266 www.barddplantcymru.co.uk / neu Trydar @barddplant.