Dewch i arfordir Sir Benfro i ddathlu wythnos y Parciau Cenedlaethol

Mae pobl yn cael eu hannog i ddod draw i fwynhau tirwedd chwedlonol Arfordir Penfro rhwng 24 a 30 Gorffennaf i ddathlu Wythnos y Parciau Cenedlaethol 2017.

Mae pobl yn cael eu hannog i ddod draw i fwynhau tirwedd chwedlonol Arfordir Penfro rhwng 24 a 30 Gorffennaf i ddathlu Wythnos y Parciau Cenedlaethol 2017.

Mae Wythnos y Parciau Cenedlaethol yn ddathliad blynyddol o bopeth sy’n unigryw ac yn wych am 15 Parc Cenedlaethol y Deyrnas Unedig – llefydd i enaid gael llonydd ym Mhrydain.

 

Dywedodd Gwyneth Hayward, Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: "Mae digwyddiadau’n cael eu cynnal ledled y Parc Cenedlaethol i nodi'r wythnos hon o ddathlu, gyda llawer o weithgareddau yn dilyn thema Blwyddyn y Chwedlau, a fydd yn rhoi darlun difyr dros ben o ddiwylliant a threftadaeth gyfoethog yr ardal.

“Er mai Arfordir Penfro yw un o'r Parciau Cenedlaethol lleiaf yn y Deyrnas Unedig, mae yma un o’r tirweddau mwyaf amrywiol, gyda thraethau tywod, clogwyni garw, aberoedd coediog tawel a bryniau eang sy’n cynnig digon o wahanol ffyrdd o fwynhau antur newydd.

“Gyda channoedd o filltiroedd o lwybrau cerdded gan gynnwys Llwybr Arfordir Sir Benfro a llwybrau mynediad hawdd ar gael, dyma amser delfrydol i dreulio amser yn yr awyr agored a chael blas ar yr hyn sydd gan y Parc Cenedlaethol i'w gynnig.”

Ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys, bydd Gwyllt yn y Goedwig ar 28 Gorffennaf yn eich helpu i gysylltu â natur mewn ffordd cwbl wahanol. Mae’r gweithgareddau posibl yn amrywio o sgiliau byw yn y gwyllt a throchi mewn pyllau i adeiladu den a mynd ar saffari ar y safle.

 

Yn y cyfamser, yng Nghastell a Melin Heli Caeriw, bydd Creadigaethau Creadigol y Cestyll rhwng 24 a 28 Gorffennaf yn cynnwys cyfle i beintio tarian, creu rhwbiad pres, gwneud draig, teilsen glai neu hyd yn oed roi cynnig ar galigraffi, gyda’r gweithgareddau’n newid yn ddyddiol. Am ragor o wybodaeth ewch i'r wefan

 

Gwrando ar chwedlau’r Mabinogi

 

Yn Oriel y Parc yn Nhyddewi, bydd cyfle i ymgynnull a gwrando ar Chwedlau'r Mabinogi gyda’r storïwr Milly Jackdaw ar 29 Gorffennaf, wedi’i ysbrydoli gan y cerflun ar y safle o’r Trwch Trwyth chwedlonol.

 

Mae’r digwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn y Parc Cenedlaethol yn cynnwys cyfle i Fynd i Bysgota yn Orielton gyda hyfforddwyr pysgota ar 25 Gorffennaf, profi Amser

Godro ar y Fferm yn Ystagbwll ar 27 Gorffennaf neu gymryd Taith Hamddenol o gwmpas y Goleudy ym Mhen-caer (Strumble Head) ar 28 Gorffennaf.

 

Ychwanegodd Kathryn Cook, Cyfarwyddwr Parciau Cenedlaethol Prydain: “Mae ein 15 Parc Cenedlaethol yn fannau gwych i ymweld â nhw ar hyd y flwyddyn gyda lle i’r teulu cyfan fwynhau - felly darllenwch ein rhestrau o’r 15 gweithgaredd gorau i gael syniadau, trefnu picnic ac ymweld â’ch hoff Barc Cenedlaethol, neu ymweld ag un sy’n ddieithr i chi.

“Ac os ydych chi’n brin o syniadau i gadw’r plant yn brysur yn ystod yr haf, darllenwch ein llyfr antur Mission: Explore National Parks – gyda 49 tasg i’w cadw’n brysur drwy gydol yr haf.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru