Dewis chwech ar gyfer Ysgoloriaeth Bryn Terfel

05/06/2017

Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Cafodd chwe cystadleuydd mwyaf addawol o fewn y categori oedran hŷn o dan 25 oed, eu dewis fel rhan o restr fer i Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2017 ym mis Hydref.

Y chwech fydd yn cystadlu eleni fydd John Ieuan Jones – Aelod Unigol o Gylch Bro Dulas; Megan Llŷn o Aelwyd Llundain; Harry Lovell Jones hefyd o Aelwyd Llundain; Daniel Jones o Ysgol Gyfun Plasmawr; Cedron Siôn, Aelod Unigol o Gylch Eifionydd; Sioned Hâf Llywelyn o Aelwyd Crymych. 

 

Delyth Medi, Sioned Terry, Eirlys Britton, Davinder Singh a Catherine Ayres oedd ar y panel dewis.

 

Cynhelir yr Ysgoloriaeth eleni yn cael ei chynnal yn Theatr Sony, nos Sadwrn y 14 Hydref 2017, gyda’r tocynnau ar werth ddiwedd Mehefin.

 

Yn ogystal â’r clod o ennill yr Ysgoloriaeth arbennig hon, bydd yr enillydd hefyd yn cael gwobr  ariannol o £4,000 i’w ddefnyddio er mwyn datblygu eu talent i’r dyfodol.

 

Methrin perfformwyr ifanc gorau Cymru

 

Wedi ei sefydlu nôl yn 1999, nod y wobr yw meithrin talent rhai o berfformwyr ifanc gorau Cymru. Yn ogystal â’r wobr ariannol, mae’r Ysgoloriaeth hefyd yn cysylltu enw’r enillydd gyda’r canwr enwog Bryn Terfel, sy’n gefnogol iawn i ddatblygu talent newydd yng  Nghymru.

 

Dywedodd y panel, “Bu tipyn o drafod rhyngom, ond mae pawb yn gytûn ac yn hapus gyda’r casgliad sydd gennym ar gyfer creu cystadleuaeth ddiddorol."

 

“Rydym nawr yn edrych ymlaen at weld mwy, ac i’r cystadleuwyr gael rhoi eu stamp eu hunain ar y perfformiad.  Nawr bydd ganddynt 12 munud i werthu eu hunain i ni ym mis Hydref eleni.”

 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru