Difa yn codi ymwybyddiaeth am salwch meddwl

09/11/2015

Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd Cwmni Theatr Bara Caws yn teithio'u cynhyrchiad diweddaraf, ‘Difa’  gan Dewi Wyn Williams, o amgylch Cymru.  

 

Mae gwreiddiau Dewi ym Mhensarn, Ynys Môn, ac ef oedd enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014.

 

Mae ‘Difa’ yn ddrama ingol, ddoniol a phersonol, sy’n cynnig cyfle i ddagrau a chwerthin dagrau, yn aml ar yr un pryd.  Yn ôl y dramodydd: “Y ffordd orau i galon ddwys yw chwerthin trwy’r bol”, ac mae’r ddrama yn mynd â ni o’r dwys i’r doniol ar helter-sgelter o emosiynau.”

 

Mae’r ddrama’n digwydd ym mhen Oswald Pritchard, cyfieithydd, wrth iddo ymylu ar glogwyn gwallgofrwydd. Mae Os wedi colli ei waith, ac yn ofni colli cariad ei wraig, Mona. Cawn fynd yn ei gwmni i weld ei gyn-fos Peter a’r seiciatrydd Dr King, a chael cipolwg ar ei fywyd priodasol anghonfensiynol, wrth iddo bendilio o un emosiwn i’r llall, gan gynnig sylwadau bachog, difyr am y byd a’i bethau, a hynny mewn iaith rywiog, gref.

 

Drama am feddwl ar waith. Drama sy’n cynnig mai trasiedi yw bywyd yn agos, a chomedi yw bywyd o bell.

 

“‘Roedd dieithryn yn fy mhen, yn eistedd yn fud mewn cadair siglo, ac weithiau mi fyddai’n agor y drws ac yn cerdded lawr grisiau i f’ystafell fyw i…Nid gelyn yw salwch meddwl ond ffrind agos.”

 

Salwch meddwl

 

Yn ôl Cyfarwyddwr Artistig Bara Caws, Betsan Llwyd,  mae prif thema ‘Difa’ - salwch meddwl - yn amlygu’i hun fwyfwy ar y cyfryngau o ddydd i ddydd, ac mae’n amlwg fod y rhai sydd wedi, ac yn dioddef o salwch meddwl, yn ogystal â’r ymarferwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y maes, yn awyddus i’r pwnc gael ei wyntyllu a’i drafod yn gyhoeddus. Yn nhyb Betsan mae gallu’r celfyddydau, a’r theatr yn fwy penodol, i ysgogi deialog yn bwysicach nag erioed yn y gymdeithas gyfoes."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru